Ostatnio edytowany:

transform-origin

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości transform-origin

Za pomocą właściwości transform-origin możemy określić w przestrzeni pozycję początkową punktu zero interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości transform-origin

przeznaczenie

element HTML każdego typu, lecz nie element HTML typu table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

50% 50%

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości transform-origin

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9 (z przedrostkiem -ms-), natomiast wartość składnika z od wersji 10, ponadto od wersji 10 bez przedrostka -ms-

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości (składnik x oraz składnik y).

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości (składnik z).

Opis wartości właściwości transform-origin

wzorzec wartości

Opis

Za pomocą właściwości transform-origin oraz z góry zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić w przestrzeni pozycję początkową punktu zero interesującego nas elementu HTML.

Składniki wzorca wartości właściwości transform-origin

Przykładowe zapisy

25%

100% 25%

75% 100% 100px

left 75%

center bottom 50px

150% -50% -75px

x

Składnik x jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości transform-origin. Składnik x określa pozycję początkową punktu zero interesującego nas elementu HTML względem lewej krawędzi tego elementu HTML.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty lub pojedyncza wartość pozycjonująca (bez wartości top oraz wartości bottom)

Wartości dodatnie

wartości dodatnie przesuwają punkt zero w prawo względem lewej krawędzi elementu HTML

Wartości ujemne

wartości ujemne przesuwają punkt zero w lewo względem lewej krawędzi elementu HTML

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru szerokości elementu HTML

Ważne

wartość składnika x wpływa na wygląd przekształcenia elementu HTML, gdy korzystamy z funkcji translateZ(), scaleX(), skewY(), rotate(), rotateX(), rotateY(), rotateZ(), rotate3d() oraz funkcji pokrewnych do wymienionych funkcji, czyli tych funkcji których jeden z parametrów wskazuje na którąś z wymienionych funkcji

Wartość domyślna

brak

y

Składnik y nie jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości transform-origin. Składnik y określa pozycję początkową punktu zero interesującego nas elementu HTML względem górnej krawędzi tego elementu HTML.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty lub pojedyncza wartość pozycjonująca (bez wartości left oraz wartości right)

Wartości dodatnie

wartości dodatnie przesuwają punkt zero w dół względem górnej krawędzi elementu HTML

Wartości ujemne

wartości ujemne przesuwają punkt zero w górę względem górnej krawędzi elementu HTML

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru wysokości elementu HTML

Ważne

wartość składnika y wpływa na wygląd przekształcenia elementu HTML, gdy korzystamy z funkcji translateZ(), scaleY(), skewX(), rotate(), rotateX(), rotateY(), rotateZ(), rotate3d() oraz funkcji pokrewnych do wymienionych funkcji, czyli tych funkcji których jeden z parametrów wskazuje na którąś z wymienionych funkcji

Wartość domyślna

center

z

Składnik z nie jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości transform-origin. Składnik z określa pozycję początkową punktu zero interesującego nas elementu HTML na prostopadłej do tego punktu zero osi Z.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną

Wartości dodatnie

wartości dodatnie przesuwają punkt zero po stronie wartości dodatnich na prostopadłej do punktu zero osi Z

Wartości ujemne

wartości ujemne przesuwają punkt zero po stronie wartości ujemnych na prostopadłej do punktu zero osi Z

Ważne

wartość składnika z wpływa na wygląd przekształcenia elementu HTML, gdy korzystamy z funkcji perspective(), translateZ(), scaleZ(), rotateX(), rotateY(), rotate3d() oraz funkcji pokrewnych do wymienionych funkcji, czyli tych funkcji których jeden z parametrów wskazuje na którąś z wymienionych funkcji

Wartość domyślna

0

Przykład

 transform-origin:0 0 0;

Pozycja początkowa punktu zero przykładowego elementu "div" znajduje się przy lewym górnym rogu przykładowego elementu "div" i nie została oddalona o żadną wartość od lewego górnego rogu przykładowego elementu "div", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform-origin" wraz z następującymi wartościami: "0 0 0".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:perspective(300px) rotateY(20deg);
    transform-origin:0 0 0;
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>