Ostatnio edytowany:

perspective

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości perspective

Za pomocą właściwości perspective możemy określić (potrzebny dla przekształceń w przestrzeni 3D) rozmiar perspektywy, w której powinny znaleźć się elementy dzieci interesującego nas elementu HTML, lecz nie on sam.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości perspective

przeznaczenie
 • element HTML każdego typu
dziedziczenie
 • nie
wartość initial
wyjątki initial
 • brak
animowanie
 • tak, lecz tylko wartość rozmiar

Interpretacja właściwości perspective

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości perspective

none

Opis

Wartość none jest domyślną wartością właściwości perspective.

Domyślnie elementy dzieci elementu HTML nie znajdują się w żadnej perspektywie.

Przykład

div#rodzic
div#dziecko

Element "div#dziecko" przykładowego elementu "div#rodzic" nie znajduje się w żadnej perspektywie.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #rodzic {
    text-align:center;
    width:250px;
    height:250px;
    margin:0 auto;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }

   #dziecko {
    transform:rotateY(-20deg);
    height:200px;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">div#rodzic
   <div id="dziecko">div#dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>

rozmiar

Opis

Za pomocą właściwości perspective oraz dowolnej dodatniej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną możemy określić rozmiar perspektywy, w której powinny znaleźć się elementy dzieci interesującego nas elementu HTML, lecz nie on sam.

Przykład

div#rodzic
div#dziecko

Element "div#dziecko" przykładowego elementu "div#rodzic" znalazł się w perspektywie posiadającej rozmiar 300 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "div#rodzic" została dodana właściwość "perspective" wraz z wartością "300px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #rodzic {
    perspective:300px;
    text-align:center;
    width:250px;
    height:250px;
    margin:0 auto;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }

   #dziecko {
    transform:rotateY(-20deg);
    height:200px;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">div#rodzic
   <div id="dziecko">div#dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>