Ostatnio edytowany:

min-width

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości min-width

Za pomocą właściwości min-width możemy określić rozmiar minimalnej szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości min-width

przeznaczenie
dziedziczenie
 • nie
wartość initial
 • 0
wyjątki initial
 • brak
animowanie
 • tak

Interpretacja właściwości min-width

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 7

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości min-width

rozmiar

Opis

Za pomocą właściwości min-width oraz dowolnej nieujemnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub za pomocą procentów możemy określić rozmiar minimalnej szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML.

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości najbliższego elementu przodka tworzącego blok treści

Dla zaawansowanych

zasada dotycząca najbliższego elementu przodka tworzącego blok treści jest prawdziwa tylko wtedy, gdy element HTML, do którego chcemy dodać właściwość min-width wraz z wartością wyrażona za pomocą procentów posiada pozycję static lub pozycję relative (dla pozostałych typów pozycji należy zapoznać się dokładniej z poszczególnymi wartościami właściwości position)

wartość procentowa nie może zostać obliczona przez przeglądarkę internetową, gdy finalny rozmiar szerokości obszaru zawartości wspomnianego elementu przodka jest nieznany

sytuacje, gdy finalny rozmiar szerokości obszaru zawartości wspomnianego elementu przodka jest nieznany:

 • gdy element przodek posiada pionowy tryb zapisu treści oraz właściwość width wraz z wartością auto lub wartością wyrażoną za pomocą procentów, które nie mogą zostać obliczone przez przeglądarkę internetową, lecz tylko w sytuacji, gdy element HTML, do którego chcemy dodać właściwość min-width wraz z wartością wyrażona za pomocą procentów posiada pozycję static lub pozycję relative

Przykład

element "div"

Minimalny rozmiar szerokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div" (pływającego w kierunku lewej krawędzi obszaru zawartości elementu rodzica) wynosi 350 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "min-width" wraz z wartością "350px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    float:left;
    min-width:350px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>element "div"</div>

 </body>
</html>