Ostatnio edytowany:

min-width

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości min-width

Za pomocą właściwości min-width możemy określić rozmiar minimalnej szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości min-width

przeznaczenie

element HTML tworzący blok treści, lecz nie element HTML typu table-header-group, table-row-group, table-footer-group, table-row

dziedziczenie

nie

wartość initial

0

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości min-width

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 7

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości min-width

rozmiar

Opis

Za pomocą właściwości min-width oraz dowolnej nieujemnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub za pomocą procentów możemy określić rozmiar minimalnej szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML.

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości najbliższego elementu przodka tworzącego blok treści

Dla zaawansowanych

zasada dotycząca najbliższego elementu przodka tworzącego blok treści jest prawdziwa tylko wtedy, gdy element HTML, do którego chcemy dodać właściwość min-width wraz z wartością wyrażona za pomocą procentów posiada pozycję static lub pozycję relative (dla pozostałych typów pozycji należy dokładniej zapoznać się z poszczególnymi wartościami właściwości position)

Przykład

 min-width:350px;
element "div"

Minimalny rozmiar szerokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div" (pływającego w kierunku lewej krawędzi obszaru zawartości elementu rodzica) wynosi 350 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "min-width" wraz z wartością "350px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    float:left;
    min-width:350px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>element "div"</div>

 </body>
</html>