Ostatnio edytowany:

flex-wrap

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości flex-wrap

Za pomocą właściwości flex-wrap możemy określić czy elementy dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny mogą zostać umieszczone w kolejnym wierszu lub w kolejnej kolumnie, gdy jest to konieczne.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości flex-wrap

przeznaczenie
dziedziczenie

nie

wartość initial

nowrap

wyjątki initial

brak

animowanie

nie (animacja nieciągła)

Interpretacja właściwości flex-wrap

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie (interpretuje od wersji 11, lecz z wieloma możliwymi błędami)

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości flex-wrap

nowrap

Opis

Wartość nowrap jest domyślną wartością właściwości flex-wrap.

Domyślnie elementy dzieci elementu HTML tworzącego układ elastyczny umieszczone są w jednym wierszu (gdy wspomniane elementy dzieci posiadają wierszowy kierunek układania się) lub w jednej kolumnie (gdy wspomniane elementy dzieci posiadają kolumnowy kierunek układania się).

Przykład

 flex-wrap:nowrap;
div - 1
div - 2
div - 3

Elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" umieszczone są w jednym wierszu.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    margin:1px;
    padding:0.5em;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

wrap

Opis

Za pomocą wartości wrap właściwości flex-wrap możemy sprawić, że (gdy jest to konieczne) elementy dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny mogą zostać umieszczone w kolejnym wierszu (gdy wspomniane elementy dzieci posiadają wierszowy kierunek układania się) lub w kolejnej kolumnie (gdy wspomniane elementy dzieci posiadają kolumnowy kierunek układania się).

Przykład

 flex-wrap:wrap;
div - 1
div - 2
div - 3

Elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox", które nie mieszczą się w rozmiarze szerokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div#flexbox" zostały umieszczone w kolejnym wierszu, ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "flex-wrap" wraz z wartością "wrap".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    margin:1px;
    padding:0.5em;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

wrap-reverse

Opis

Za pomocą wartości wrap-reverse właściwości flex-wrap możemy sprawić, że (gdy jest to konieczne) elementy dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny mogą zostać umieszczone w odwrotnej kolejności w kolejnym wierszu (gdy wspomniane elementy dzieci posiadają wierszowy kierunek układania się) lub w odwrotnej kolejności w kolejnej kolumnie (gdy wspomniane elementy dzieci posiadają kolumnowy kierunek układania się).

Przykład

 flex-wrap:wrap-reverse;
div - 1
div - 2
div - 3

Elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox", które nie mieszczą się w rozmiarze szerokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div#flexbox" zostały umieszczone w odwrotnej kolejności w kolejnym wierszu, ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "flex-wrap" wraz z wartością "wrap-reverse".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap-reverse;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    margin:1px;
    padding:0.5em;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>