Ostatnio edytowany:

flex-shrink

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości flex-shrink

Za pomocą właściwości flex-shrink możemy określić proporcję kurczenia się jednego z rozmiarów obszaru zawartości elementów dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości flex-shrink

przeznaczenie
 • element dziecko elementu HTML typu flex
 • element dziecko elementu HTML typu inline-flex
dziedziczenie

nie

wartość initial

1

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości flex-shrink

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie (interpretuje od wersji 11, lecz z wieloma możliwymi błędami)

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości flex-shrink

liczba

Opis

Za pomocą właściwości flex-shrink oraz dowolnej nieujemnej liczby możemy określić proporcję kurczenia się jednego z rozmiarów obszaru zawartości elementów dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny.

Wartość "0" oznacza brak możliwości kurczenia się jednego z rozmiarów obszaru zawartości danego elementu dziecka.

Informacje dodatkowe

wspomniane kurczenie dokonuje się względem oraz na podstawie nadmiaru rozmiaru szerokości, jaki powstałby w danym wierszu lub względem oraz na podstawie nadmiaru rozmiaru wysokości, jaki powstałby w danej kolumnie

wspomniane kurczenie nie może spowodować tego, aby posiadana przez dany element dziecko treść do wyświetlenia nie mieściła się w rozmiarze obszaru zawartości danego elementu dziecka

gdy elementy dzieci posiadają wierszowy kierunek układania się, wtedy mowa tu o kurczeniu się rozmiaru szerokości obszaru zawartości

gdy elementy dzieci posiadają kolumnowy kierunek układania się, wtedy mowa tu o kurczeniu się rozmiaru wysokości obszaru zawartości

Przykład

 flex-shrink:1;
 flex-shrink:2;
 flex-shrink:1;
div - 1
div - 2
div - 3

Proporcja kurczenia się rozmiaru szerokości obszaru zawartości kolejnych elementów dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" wynosi "1:2:1", ponieważ do każdego ze wspomnianych elementów dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "flex-shrink" wraz z odpowiednią wartością.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    margin:1px;
    padding:0.5em;
    background-color:#5DD;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    flex-shrink:1;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    flex-shrink:2;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    flex-shrink:1;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>