Ostatnio edytowany:

flex-direction

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości flex-direction

Za pomocą właściwości flex-direction możemy określić kierunek układania się kolejnych elementów dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości flex-direction

przeznaczenie
dziedziczenie

nie

wartość initial

row

wyjątki initial

brak

animowanie

nie (animacja nieciągła)

Interpretacja właściwości flex-direction

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie (interpretuje od wersji 11, lecz z wieloma możliwymi błędami)

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości flex-direction

row

Opis

Wartość row jest domyślną wartością właściwości flex-direction.

Domyślnie elementy dzieci elementu HTML tworzącego układ elastyczny posiadają wierszowy kierunek układania się (układają się w jednym wierszu jeden po drugim od tej krawędzi obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ elastyczny, od której rozpoczęło się pisanie tekstu elementu HTML tworzącego układ elastyczny).

Przykład

 flex-direction:row;
div - 1
div - 2
div - 3

Elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" posiadają wierszowy kierunek układania się.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #flexbox > div {
    margin:1px;
    padding:0.5em;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

row-reverse

Opis

Za pomocą wartości row-reverse właściwości flex-direction możemy sprawić, że elementy dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny będą posiadały odwrócony wierszowy kierunek układania się (będą układały się w jednym wierszu jeden przed drugim od tej krawędzi obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ elastyczny, która jest krawędzią przeciwną do krawędzi, na którą wskazuje wartość row.

Przykład

 flex-direction:row-reverse;
div - 1
div - 2
div - 3

Elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" posiadają odwrócony wierszowy kierunek układania się, ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "flex-direction" wraz z wartością "row-reverse".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-direction:row-reverse;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #flexbox > div {
    margin:1px;
    padding:0.5em;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

column

Opis

Za pomocą wartości column właściwości flex-direction możemy sprawić, że elementy dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny będą posiadały kolumnowy kierunek układania się (będą układały się w jednej kolumnie jeden pod drugim od tej krawędzi obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ elastyczny, od której rozpoczęło się układanie kolejnych wierszy treści elementu HTML tworzącego układ elastyczny).

Przykład

 flex-direction:column;
div - 1
div - 2
div - 3

Elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" posiadają kolumnowy kierunek układania się, ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "flex-direction" wraz z wartością "column".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-direction:column;
    min-height:250px;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #flexbox > div {
    margin:1px;
    padding:0.5em;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

column-reverse

Opis

Za pomocą wartości column-reverse właściwości flex-direction możemy sprawić, że elementy dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny będą posiadały odwrócony kolumnowy kierunek układania się (będą układały się w jednej kolumnie jeden nad drugim od tej krawędzi obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ elastyczny, która jest krawędzią przeciwną do krawędzi, na którą wskazuje wartość column.

Przykład

 flex-direction:column-reverse;
div - 1
div - 2
div - 3

Elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" posiadają odwrócony kolumnowy kierunek układania się, ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "flex-direction" wraz z wartością "column-reverse".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-direction:column-reverse;
    min-height:250px;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #flexbox > div {
    margin:1px;
    padding:0.5em;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>