Ostatnio edytowany:

direction

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości direction

Za pomocą właściwości direction możemy określić, od której krawędzi obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML powinno rozpocząć się pisanie tekstu tego elementu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości direction

przeznaczenie

element HTML każdego typu

dziedziczenie

tak

wartość initial

ltr

wyjątki initial

jakikolwiek element HTML, którego atrybut dir wskazuje na wartość rtl

animowanie

nie (animacja nieciągła)

Interpretacja właściwości direction

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości direction

ltr

Opis

Wartość ltr jest domyślną wartością właściwości direction.

Domyślnie pisanie tekstu elementu HTML rozpoczyna się od tej krawędzi obszaru zawartości elementu HTML, która znajduje się po lewej stronie względem posiadanego przez element HTML kierunku pisania tekstu.

Przykład

 direction:ltr;
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Pisanie tekstu przykładowego elementu "div" rozpoczęło się od lewej krawędzi obszaru zawartości przykładowego elementu "div".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

rtl

Opis

Za pomocą wartości rtl właściwości direction możemy sprawić, że pisanie tekstu interesującego nas elementu HTML rozpocznie się od tej krawędzi obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML, która znajduje się po prawej stronie względem posiadanego przez interesujący nas element HTML kierunku pisania tekstu.

Przykład

 direction:rtl;
وقد وضعت هذا النص يتم عرضها في متصفح في محتويات هذا شعبة المثالي فقط لأغراض العرض

Pisanie tekstu przykładowego elementu "div" rozpoczęło się od prawej krawędzi obszaru zawartości przykładowego elementu "div", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "direction" wraz z wartością "rtl".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    direction:rtl;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   وقد وضعت هذا النص يتم عرضها في متصفح في محتويات هذا شعبة المثالي فقط لأغراض العرض
  </div>

 </body>
</html>