Ostatnio edytowany:

column-rule-width

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości column-rule-width

Za pomocą właściwości column-rule-width możemy określić rozmiar linii oddzielającej kolejne kolumny, na które została podzielona treść interesującego nas elementu HTML.

Dla zaawansowanych

gdy element HTML posiada poziomy tryb zapisu treści, wtedy właściwość column-rule-width określa rozmiar szerokości linii

gdy element HTML posiada pionowy tryb zapisu treści, wtedy właściwość column-rule-width określa rozmiar wysokości linii

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości column-rule-width

przeznaczenie
dziedziczenie
 • nie
wartość initial
wyjątki initial
 • brak
animowanie
 • tak

Interpretacja właściwości column-rule-width

Firefox

tak, lecz z przedrostkiem -moz-

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości column-rule-width

rozmiar

Opis

Za pomocą właściwości column-rule-width oraz dowolnej nieujemnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną możemy określić rozmiar linii oddzielającej kolejne kolumny, na które została podzielona treść interesującego nas elementu HTML.

Przykład

ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Rozmiar szerokości linii oddzielającej kolejne kolumny, na które została podzielona treść przykładowego elementu "div" wynosi 8 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "column-rule-width" wraz z wartością "8px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    column-width:200px;
    column-rule-width:8px;
    column-rule-style:solid;
    column-rule-color:black;
    -moz-column-width:200px;
    -moz-column-rule-width:8px;
    -moz-column-rule-style:solid;
    -moz-column-rule-color:black;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

rozmiar linii

Opis

Za pomocą właściwości border-bottom-width oraz dowolnej dostępnej wartości rozmiaru linii możemy określić rozmiar linii oddzielającej kolejne kolumny, na które została podzielona treść interesującego nas elementu HTML.

różne wartości rozmiaru linii

Porównanie wartości rozmiaru linii występujących w języku CSS.

Przykład

ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Rozmiar szerokości linii oddzielającej kolejne kolumny, na które została podzielona treść przykładowego elementu "div" jest cienki, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "column-rule-width" wraz z wartością "thin".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    column-width:200px;
    column-rule-width:thin;
    column-rule-style:solid;
    column-rule-color:black;
    -moz-column-width:200px;
    -moz-column-rule-width:thin;
    -moz-column-rule-style:solid;
    -moz-column-rule-color:black;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>