Ostatnio edytowany:

column-rule

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości column-rule

Za pomocą właściwości column-rule możemy określić kilka różnych cech linii oddzielającej kolejne kolumny, na które została podzielona treść interesującego nas elementu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości column-rule

przeznaczenie
dziedziczenie
 • nie
wartość initial
 • medium none currentColor
wyjątki initial
 • brak
animowanie
 • tak, lecz nie wartość składnika style

Interpretacja właściwości column-rule

Firefox

tak, lecz z przedrostkiem -moz-

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości column-rule

grupa wartości

Opis

Za pomocą właściwości column-rule oraz z góry zdefiniowanej grupy wartości możemy określić kilka różnych cech linii oddzielającej kolejne kolumny, na które została podzielona treść interesującego nas elementu HTML.

/* OBIE REGUŁY CSS SĄ SOBIE RÓWNOZNACZNE */

/* REGUŁA - 1 */
div {
 column-rule:8px dotted blue;
}

/* REGUŁA - 2 */
div {
 column-rule-width:8px;
 column-rule-style:dotted;
 column-rule-color:blue;
}

Składniki grupy wartości właściwości column-rule

Ważne

podana przez nas grupa wartości właściwości column-rule nie może zawierać wartości globalnych

Przykładowe zapisy

solid

8px solid

solid red

8px solid red

width

Składnik width nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości column-rule. Składnik width określa wartość właściwości column-rule-width, czyli rozmiar linii oddzielającej kolejne kolumny, na które została podzielona treść interesującego nas elementu HTML.

Wartość domyślna

medium

style

Składnik style nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości column-rule. Składnik style określa wartość właściwości column-rule-style, czyli styl linii oddzielającej kolejne kolumny, na które została podzielona treść interesującego nas elementu HTML.

Wartość domyślna

none

color

Składnik color nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości column-rule. Składnik color określa wartość właściwości column-rule-color, czyli kolor linii oddzielającej kolejne kolumny, na które została podzielona treść interesującego nas elementu HTML.

Wartość domyślna

currentColor

Przykład

ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Linia oddzielająca kolejne kolumny, na które została podzielona treść przykładowego elementu "div" posiada rozmiar szerokości równy 4 piksele, styl "solid" (pojedyncza ciągła linia) oraz kolor niebieski, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "column-rule" wraz z następującą grupą wartości: "4px solid blue".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    column-width:200px;
    column-rule:4px solid blue;
    -moz-column-width:200px;
    -moz-column-rule:4px solid blue;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>