Ostatnio edytowany:

box-reflect

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości box-reflect

Za pomocą właściwości box-reflect możemy określić dodatkowy efekt lustrzanego odbicia dla interesującego nas elementu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości box-reflect

przeznaczenie
 • element HTML każdego typu
dziedziczenie
 • nie
wartość initial
wyjątki initial
 • brak
animowanie
 • nie

Interpretacja właściwości box-reflect

Firefox

nie

Google Chrome

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Safari

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Opera

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Internet Explorer

nie

Edge

nie

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości box-reflect

none

Opis

Wartość none jest domyślną wartością właściwości box-reflect.

Domyślnie element HTML nie posiada żadnego dodatkowego efektu lustrzanego odbicia.

Przykład

ten element "div" nie posiada żadnego dodatkowego efektu lustrzanego odbicia

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element "div" nie posiada żadnego dodatkowego efektu lustrzanego odbicia
  </div>

 </body>
</html>

wzorzec wartości

Opis

Za pomocą właściwości box-reflect oraz z góry zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić dodatkowy efekt lustrzanego odbicia dla interesującego nas elementu HTML.

Składniki wzorca wartości właściwości box-reflect

Przykładowe zapisy

below 5px linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0), rgba(0, 0, 0, 1))

above 10px linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0) 0, rgba(0, 0, 0, 1) 50%)

right 10px linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0) 0, rgba(0, 0, 0, 1) 150%)

below -5px linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0) 0, rgba(0, 0, 0, 0) 25%, rgba(0, 0, 0, 1) 125%)

edge

Składnik edge jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości box-reflect. Składnik edge określa, względem której krawędzi interesującego nas elementu HTML powinien zostać utworzony efekt lustrzanego odbicia.

Wartość domyślna

brak

Dostępne wartości parametru edge

above

Wartość above parametru edge wskazuje na górną krawędź elementu HTML, do którego chcemy dodać efekt lustrzanego odbicia.

right

Wartość right parametru edge wskazuje na prawą krawędź elementu HTML, do którego chcemy dodać efekt lustrzanego odbicia.

below

Wartość below parametru edge wskazuje na dolną krawędź elementu HTML, do którego chcemy dodać efekt lustrzanego odbicia.

left

Wartość left parametru edge wskazuje na lewą krawędź elementu HTML, do którego chcemy dodać efekt lustrzanego odbicia.

offset

Składnik offset jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości box-reflect. Składnik offset określa rozmiar odległości efektu lustrzanego odbicia od krawędzi interesującego nas elementu HTML, na którą wskazuje wartość składnika edge.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty

Wartości dodatnie

wartości dodatnie odsuwają efekt lustrzanego odbicia od krawędzi elementu HTML

Wartości ujemne

wartości ujemne przesuwają efekt lustrzanego odbicia do krawędzi elementu HTML

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru elementu HTML, do którego chcemy dodać efekt lustrzanego odbicia (względem aktualnego rozmiaru szerokości, gdy wartością składnika edge jest wartość left lub wartość right lub względem aktualnego rozmiaru wysokości, gdy wartością składnika edge jest wartość above lub wartość below)

Wartość domyślna

brak

mask

Składnik mask jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości box-reflect. Składnik mask określa wygląd maski efektu lustrzanego odbicia interesującego nas elementu HTML.

Dostępne wartości

wartość w postaci funkcji linear-gradient() (lub w postaci jakiejkolwiek innej dostępnej funkcji mogącej utworzyć obrazek w postaci jakiegokolwiek gradientu)

Sposób podawania

utworzony przez nas gradient powinien składać się z przynajmniej dwóch jakichkolwiek kolorów posiadających różny procent przezroczystości

Wartość domyślna

brak

Przykład

ten element "div" posiada efekt lustrzanego odbicia (oddalony o 5 pikseli od dolnej krawędzi tego elementu "div"), ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "box-reflect" wraz z następującymi wartościami: "below 5px linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0), rgba(0, 0, 0, 1))"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    box-reflect:below 5px linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0), rgba(0, 0, 0, 1));
    -webkit-box-reflect:below 5px linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0), rgba(0, 0, 0, 1));
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element "div" posiada efekt lustrzanego odbicia (oddalony o 5 pikseli od dolnej krawędzi tego elementu "div"), ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "box-reflect" wraz z następującymi wartościami: "below 5px linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0), rgba(0, 0, 0, 1))"
  </div>

 </body>
</html>