Ostatnio edytowany:

border-right

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości border-right

Za pomocą właściwości border-right możemy określić kilka różnych cech prawego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-right

przeznaczenie
 • element HTML każdego typu
dziedziczenie
 • nie
wartość initial
 • medium none currentColor
wyjątki initial
 • brak
animowanie
 • tak, lecz nie wartość składnika style

Interpretacja właściwości border-right

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości border-right

grupa wartości

Opis

Za pomocą właściwości border-right oraz z góry zdefiniowanej grupy wartości możemy określić kilka różnych cech prawego obramowania interesującego nas elementu HTML.

/* OBIE REGUŁY CSS SĄ SOBIE RÓWNOZNACZNE */

/* REGUŁA - 1 */
div {
 border-right:8px dotted blue;
}

/* REGUŁA - 2 */
div {
 border-right-width:8px;
 border-right-style:dotted;
 border-right-color:blue;
}

Składniki grupy wartości właściwości border-right

Ważne

podana przez nas grupa wartości właściwości border-right nie może zawierać wartości globalnych

Przykładowe zapisy

solid

9px solid

solid red

9px solid red

width

Składnik width nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-right. Składnik width określa wartość właściwości border-right-width, czyli rozmiar szerokości prawego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Wartość domyślna

medium

style

Składnik style nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-right. Składnik style określa wartość właściwości border-right-style, czyli styl prawego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Wartość domyślna

none

color

Składnik color nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-right. Składnik color określa wartość właściwości border-right-color, czyli kolor prawego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Wartość domyślna

currentColor

Przykład

do tego elementu "div" zostało dodane prawe obramowanie posiadające rozmiar szerokości równy 6 pikseli, styl "solid" (pojedyncza ciągła linia) oraz kolor niebieski, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-right" wraz z następującą grupą wartości: "6px solid blue"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    border-right:6px solid blue;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do tego elementu "div" zostało dodane prawe obramowanie posiadające rozmiar szerokości równy 6 pikseli, styl "solid" (pojedyncza ciągła linia) oraz kolor niebieski, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-right" wraz z następującą grupą wartości: "6px solid blue"
  </div>

 </body>
</html>