Ostatnio edytowany:

border-bottom-width

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości border-bottom-width

Za pomocą właściwości border-bottom-width możemy określić rozmiar szerokości dolnego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-bottom-width

przeznaczenie
 • element HTML każdego typu
dziedziczenie
 • nie
wartość initial
wyjątki initial
animowanie
 • tak

Interpretacja właściwości border-bottom-width

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości border-bottom-width

rozmiar

Opis

Za pomocą właściwości border-bottom-width oraz dowolnej nieujemnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną możemy określić rozmiar szerokości dolnego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Przykład

rozmiar szerokości dolnego obramowania tego elementu "div" wynosi 10 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-bottom-width" wraz z wartością "10px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    border-bottom-width:10px;
    border-bottom-style:solid;
    border-bottom-color:black;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar szerokości dolnego obramowania tego elementu "div" wynosi 10 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-bottom-width" wraz z wartością "10px"
  </div>

 </body>
</html>

rozmiar linii

Opis

Za pomocą właściwości border-bottom-width oraz dowolnej dostępnej wartości rozmiaru linii możemy określić rozmiar szerokości dolnego obramowania interesującego nas elementu HTML.

różne wartości rozmiaru linii

Porównanie wartości rozmiaru linii występujących w języku CSS.

Przykład

rozmiar szerokości dolnego obramowania tego elementu "div" jest cienki, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-bottom-width" wraz z wartością "thin"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    border-bottom-width:thin;
    border-bottom-style:solid;
    border-bottom-color:black;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar szerokości dolnego obramowania tego elementu "div" jest cienki, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-bottom-width" wraz z wartością "thin"
  </div>

 </body>
</html>