Ostatnio edytowany:

border-bottom-right-radius

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości border-bottom-right-radius

Za pomocą właściwości border-bottom-right-radius możemy określić rozmiar zaokrąglenia prawego dolnego rogu interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-bottom-right-radius

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

0

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości border-bottom-right-radius

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości border-bottom-right-radius

wzorzec wartości

Opis

Za pomocą właściwości border-bottom-right-radius oraz z góry zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić rozmiar zaokrąglenia prawego dolnego rogu interesującego nas elementu HTML.

Składniki wzorca wartości właściwości border-bottom-right-radius

Przykładowe zapisy

12px

12px 24px

25%

12px 10%

x

Składnik x jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-bottom-right-radius. Składnik x określa rozmiar zaokrąglenia w poziomie prawego dolnego rogu interesującego nas elementu HTML.

Dostępne wartości

dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru szerokości elementu HTML, którego prawy dolny róg chcemy zaokrąglić

Wartość domyślna

0

y

Składnik y nie jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-bottom-right-radius. Składnik y określa rozmiar zaokrąglenia w pionie prawego dolnego rogu interesującego nas elementu HTML.

Dostępne wartości

dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru wysokości elementu HTML, którego prawy dolny róg chcemy zaokrąglić

Wartość domyślna

wartość składnika x

border-bottom-right-radius:48px 24px;

schemat zaokrąglania prawego dolnego rogu elementu HTML

Przykład

 border-bottom-right-radius:24px;
rozmiar zaokrąglenia prawego dolnego rogu tego elementu "div" zarówno w poziomie, jak i w pionie wynosi 24 piksele, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-bottom-right-radius" wraz z wartością "24px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    border-bottom-right-radius:24px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar zaokrąglenia prawego dolnego rogu tego elementu "div" zarówno w poziomie, jak i w pionie wynosi 24 piksele, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-bottom-right-radius" wraz z wartością "24px"
  </div>

 </body>
</html>