opacity

Za pomocą właściwości opacity możemy ustalić stopień przezroczystości elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości opacity
Wartość Opis
liczba dziesiętna określenie stopnia przezroczystości elementu za pomocą liczby dziesiętnej
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości opacity
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość opacity możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 1
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości opacity
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Właściwość opacity pojawiła się od specyfikacji CSS3

liczba dziesiętna

liczba dziesiętna - do określenia stopnia przezroczystości elementu HTML używamy liczb z zakresu: 0 - 1. Liczby dziesiętne są dopuszczalne (np. 0.55). Wartość 1 oznacza brak przezroczystości, a wartość 0 pełną przezroczystość.

Przykład
stopień przezroczystości w tym elemencie div został ustawiony na 0.5, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość opacity wraz z wartością 0.5
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    opacity:0.5;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   stopień przezroczystości w tym elemencie div został ustawiony na 0.5, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość opacity wraz z wartością 0.5
  </div>

 </body>
</html>