filter

Za pomocą właściwości filter możemy zmienić całą kolorystykę wybranego elementu HTML oraz jego zawartości.

Dostępne wartości dla właściwości filter
Wartość Opis
grayscale() określenie procentu szarości
sepia() określenie procentu sepii
saturate() określenie procentu nasycenia
hue-rotate() określenie kolorystyki na podstawie hue-rotate
invert() określenie procentu odwrócenia kolorów
opacity() określenie procentu przezroczystości
brightness() określenie procentu jasności
contrast() określenie procentu kontrastu
blur() określenie stopnia rozmycia
drop-shadow() określenie cienia
kilka funkcji filtru określenie kilku funkcji, które zmienią kolorystykę elementu
none usunięcie dodatkowej kolorystyki z elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości filter
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość filter możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości filter
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer nie
Właściwość filter pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - filtrów CSS3

grayscale()

grayscale() - za pomocą funkcji grayscale() możemy określić procent szarości kolorów danego elementu HTML (nie tylko elementu img).

( szarość )
szarość - podajemy w procentach. Zakres wartości od 0 do 100%. Wartość domyślna to 0. Jeżeli chcemy skorzystać z wartości liczbowych to wartość 1 oznacza 100%, a wartości dziesiętne wyznaczają mniejsze procenty, np. 0.55 oznacza 55% itp.

Parametr ten określa procent szarości kolorów danego elementu HTML. Wartość 100% określa najwyższy procent szarości kolorów elementu HTML.
Przykład
obrazek po filtracji funkcją - grayscale

przykładowy element img, który został umieszczony powyżej, ma szare kolory, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość filter wraz z funkcją grayscale(), w której to funkcji została użyta wartość 100%

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   img {
    filter:grayscale(100%);
    -webkit-filter:grayscale(100%); /* zapis dla Google Chrome, Safari, Opera */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>

sepia()

sepia() - za pomocą funkcji sepia() możemy określić procent sepii kolorów danego elementu HTML (nie tylko elementu img).

( sepia )
sepia - podajemy w procentach. Zakres wartości od 0 do 100%. Wartość domyślna to 0. Jeżeli chcemy skorzystać z wartości liczbowych to wartość 1 oznacza 100%, a wartości dziesiętne wyznaczają mniejsze procenty, np. 0.55 oznacza 55% itp.

Parametr ten określa procent sepii kolorów danego elementu HTML. Dzięki zastosowaniu sepii możemy uzyskać efekt starej fotografii. Wartość 100% określa najwyższy procent sepii kolorów elementu HTML.
Przykład
obrazek po filtracji funkcją - sepia

przykładowy element img, który został umieszczony powyżej, ma kolory stylu sepii, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość filter wraz z funkcją sepia(), w której to funkcji została użyta wartość 100%

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   img {
    filter:sepia(100%);
    -webkit-filter:sepia(100%); /* zapis dla Google Chrome, Safari, Opera */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>

saturate()

saturate() - za pomocą funkcji saturate() możemy określić procent nasycenia kolorów danego elementu HTML (nie tylko elementu img).

( nasycenie )
nasycenie - podajemy w procentach. Zakres wartości od 0 wzwyż. Wartość domyślna to 0. Jeżeli chcemy skorzystać z wartości liczbowych to wartość 1 oznacza 100%, wartość 2 oznacza 200% itd., natomiast wartości dziesiętne wyznaczają mniejsze procenty, np. 0.55 oznacza 55%, 2.5 oznacza 250% itd.

Parametr ten określa procent nasycenia kolorów danego elementu HTML. Dzięki zastosowaniu saturate, kolory danego elementu HTML mogą stać się bardziej rażące.
Przykład
obrazek po filtracji funkcją - saturate

przykładowy element img, który został umieszczony powyżej, ma rażące kolory, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość filter wraz z funkcją saturate(), w której to funkcji została użyta wartość 200%

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   img {
    filter:saturate(200%);
    -webkit-filter:saturate(200%); /* zapis dla Google Chrome, Safari, Opera */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>

hue-rotate()

hue-rotate() - za pomocą funkcji hue-rotate() możemy określić kolorystykę danego elementu HTML (nie tylko elementu img) na podstawie kąta na kole hue wheel.

( obrót )
obrót - podajemy w deg lub turn lub grad lub rad. Zakres wartości od 0 do każdego następnego pełnego obrotu. Wartość domyślna to 0.

Parametr ten określa kolorystykę danego elementu HTML na podstawie kąta na kole hue wheel. Wartość wyższa niż jeden pełen obrót (np. 360deg) będzie liczona jako nowy obrót na kole, czyli wartość 410deg będzie równa 50deg, bo 410deg - 360deg = 50deg
Przykład
obrazek po filtracji funkcją - hue-rotate

przykładowy element img, który został umieszczony powyżej, ma zmienioną kolorystykę, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość filter wraz z funkcją hue-rotate(), w której to funkcji została użyta wartość 60deg

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   img {
    filter:hue-rotate(60deg);
    -webkit-filter:hue-rotate(60deg); /* zapis dla Google Chrome, Safari, Opera */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>

invert()

invert() - za pomocą funkcji invert() możemy określić procent odwrócenia kolorów danego elementu HTML (nie tylko elementu img).

( odwrócenie )
odwrócenie - podajemy w procentach. Zakres wartości od 0 do 100%. Wartość domyślna to 0. Jeżeli chcemy skorzystać z wartości liczbowych to wartość 1 oznacza 100%, a wartości dziesiętne wyznaczają mniejsze procenty, np. 0.55 oznacza 55% itp.

Parametr ten określa procent odwrócenia kolorów danego elementu HTML. Wartość 100% określa najwyższy procent odwrócenia kolorów elementu HTML.
Przykład
obrazek po filtracji funkcją - invert

przykładowy element img, który został umieszczony powyżej, ma odwrócone wartości kolorów, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość filter wraz z funkcją invert(), w której to funkcji została użyta wartość 100%

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   img {
    filter:invert(100%);
    -webkit-filter:invert(100%); /* zapis dla Google Chrome, Safari, Opera */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>

opacity()

opacity() - za pomocą funkcji opacity() możemy określić procent przezroczystości kolorów danego elementu HTML (nie tylko elementu img).

( przezroczystość )
przezroczystość - podajemy w procentach. Zakres wartości od 0 do 100%. Wartość domyślna to 100%. Jeżeli chcemy skorzystać z wartości liczbowych to wartość 1 oznacza 100%, a wartości dziesiętne wyznaczają mniejsze procenty, np. 0.55 oznacza 55% itp.

Parametr ten określa procent przezroczystości kolorów danego elementu HTML. Wartość 100% określa najniższy procent przezroczystości kolorów elementu HTML (lub jak kto woli - najwyższy procent krycia).
Przykład
obrazek po filtracji funkcją - opacity

przykładowy element img, który został umieszczony powyżej, ma nowy stopień przezroczystości, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość filter wraz z funkcją opacity(), w której to funkcji została użyta wartość 20%

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   img {
    filter:opacity(20%);
    -webkit-filter:opacity(20%); /* zapis dla Google Chrome, Safari, Opera */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>

brightness()

brightness() - za pomocą funkcji brightness() możemy określić procent jasności kolorów danego elementu HTML (nie tylko elementu img).

( jasność )
jasność - podajemy w procentach. Zakres wartości od 0 wzwyż. Wartość domyślna to 100%. Jeżeli chcemy skorzystać z wartości liczbowych to wartość 1 oznacza 100%, a wartości dziesiętne wyznaczają mniejsze procenty, np. 0.55 oznacza 55% itp.

Parametr ten określa procent jasności kolorów danego elementu HTML. Dzięki tej funkcji możemy sprawić, aby kolory danego elementu HTML stały się bardziej ciemniejsze lub bardziej jaśniejsze. Wartości powyżej 100% rozjaśniają kolory, natomiast wartości mniejsze niż 100% działają w odwrotny sposób.
Przykład
obrazek po filtracji funkcją - brightness

przykładowy element img, który został umieszczony powyżej, ma rozjaśnione kolory, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość filter wraz z funkcją brightness(), w której to funkcji została użyta wartość 300%

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   img {
    filter:brightness(300%);
    -webkit-filter:brightness(300%); /* zapis dla Google Chrome, Safari, Opera */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>

contrast()

contrast() - za pomocą funkcji contrast() możemy określić procent kontrastu kolorów danego elementu HTML (nie tylko elementu img).

( kontrast )
kontrast - podajemy w procentach. Zakres wartości od 0 wzwyż. Wartość domyślna to 100%. Jeżeli chcemy skorzystać z wartości liczbowych to wartość 1 oznacza 100%, a wartości dziesiętne wyznaczają mniejsze procenty, np. 0.55 oznacza 55% itp.

Parametr ten określa procent kontrastu kolorów danego elementu HTML. Dzięki tej funkcji możemy sprawić, aby kolory danego elementu HTML stały się bardziej lub mniej wyraziste. Wartości powyżej 100% tworzą bardziej wyraziste kolory, natomiast wartości mniejsze niż 100% działają w odwrotny sposób.
Przykład
obrazek po filtracji funkcją - contrast

przykładowy element img, który został umieszczony powyżej, ma zmieniony kontrast kolorów, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość filter wraz z funkcją contrast(), w której to funkcji została użyta wartość 30%

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   img {
    filter:contrast(30%);
    -webkit-filter:contrast(30%); /* zapis dla Google Chrome, Safari, Opera */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>

blur()

blur() - za pomocą funkcji blur() możemy określić stopień rozmycia kolorów danego elementu HTML (nie tylko elementu img).

( rozmycie )
rozmycie - podajemy za pomocą różnych wartości, np. w pikselach (px). Zakres wartości od 0 wzwyż. Wartość domyślna to 0.

Parametr ten określa procent rozmycia kolorów danego elementu HTML. Dzięki tej funkcji możemy sprawić, aby kolory danego elementu HTML stały się bardziej rozmyte.
Przykład
obrazek po filtracji funkcją - blur

przykładowy element img, który został umieszczony powyżej, ma nowy stopień rozmycia, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość filter wraz z funkcją blur(), w której to funkcji została użyta wartość 5px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   img {
    filter:blur(5px);
    -webkit-filter:blur(5px); /* zapis dla Google Chrome, Safari, Opera */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>

drop-shadow()

drop-shadow() - za pomocą funkcji drop-shadow() możemy określić cień danego elementu HTML (nie tylko elementu img).

( x y rozmycie kolor )
x - określa przesunięcie w poziomie cienia. Wartości dodatnie przesuwają w prawo. Wartości ujemne przesuwają w lewo. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
y - określa przesunięcie w pionie cienia. Wartości dodatnie przesuwają do dołu. Wartości ujemne przesuwają do góry. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
rozmycie - wartość ta nie jest wymagana. Wartość rozmycie określa intensywność rozmycia cienia. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartością domyślną wartości rozmycie jest wartość 0, która określa brak rozmycia cienia.
kolor - wartość ta nie jest wymagana. Wartość kolor określa kolor cienia. Poznaj sposoby zapisywania kolorów w języku CSS. Wartością domyślną wartości kolor jest wartość właściwości color, jaka została ustalona dla danego elementu HTML.
Przykład
obrazek po filtracji funkcją - drop-shadow

przykładowy element img, który został umieszczony powyżej, posiada swój własny cień, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość filter wraz z funkcją drop-shadow(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 10px 10px 10px #000

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   img {
    filter:drop-shadow(10px 10px 10px #000);
    -webkit-filter:drop-shadow(10px 10px 10px #000); /* zapis dla Google Chrome, Safari, Opera */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>

kilka funkcji filtru

kilka funkcji filtru - możemy użyć kilku funkcji właściwości filter naraz. Oddzielamy je od siebie spacją.

Przykład
obrazek po filtracji funkcją - drop-shadow

przykładowy element img, który został umieszczony powyżej, ma zmienioną kolorystykę, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość filter wraz z następującymi funkcjami oraz ich wartościami: blur(2px) sepia(100%) grayscale(10%)

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   img {
    filter:blur(2px) sepia(100%) grayscale(10%);
    -webkit-filter:blur(2px) sepia(100%) grayscale(10%); /* zapis dla Google Chrome, Safari, Opera */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>

none

none - wartość służy do usunięcia funkcji właściwości filter z danego elementu HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład
obrazek po filtracji funkcją - none

domyślnie element HTML nie ma zmienionej kolorystyki

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">

 </body>
</html>