vertical-align

Za pomocą właściwości vertical-align możemy ustalić pionowe wyrównanie tekstu w komórkach tabeli lub obok elementu HTML wyświetlanego w linii. Możemy również ustalić pionowe wyrównanie między dwoma elementami wyświetlanymi w linii.

Dostępne wartości dla właściwości vertical-align
Wartość Opis
top wyrównanie zawartości komórki tabeli HTML do górnego marginesu
middle wyśrodkowanie zawartości komórki tabeli HTML
bottom wyrównanie zawartości komórki tabeli HTML do dolnego marginesu
text-top wyrównanie w pionie do góry
text-bottom wyrównanie w pionie do dołu
sub wyrównanie do dolnego indeksu
super wyrównanie do górnego indeksu
wartość określenie własnej wartości pionowego wyrównania
baseline wyrównanie do linii bazowej
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości vertical-align
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość vertical-align możemy dodać do różnych elementów wyświetlonych w linii, do komórek tabeli HTML, czyli elementów td lub do obrazka, czyli do elementu img.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • middle - dla elementów tabeli: th, td
 • baseline - dla pozostałych elementów HTML
 • Możliwe wyjątki: sub, sup
animowanie tak, lecz tylko wartości liczbowe
Interpretacja właściwości vertical-align
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość vertical-align pojawiła się od specyfikacji CSS1
Zobacz również:
Sposób na wyśrodkowanie tekstu w pionie - Kurs CSS Dział IV

top

top - dodana do komórki tabeli HTML wyrówna jej zawartość do górnego marginesu.

Przykład
komórka - 1 komórka - 2 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6

tekst umieszczony w elementach td został wyrównany w pionie do góry, ponieważ do wspomnianego elementu td została dodana właściwość vertical-align wraz z wartością top

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   table {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table tbody tr td {
    vertical-align:top;
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    height:100px;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <tbody>
    <tr>
     <td>komórka - 1</td>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

middle

middle - dodana do komórki tabeli HTML umieści jej zawartość na środku pionu.

Przykład
komórka - 1 komórka - 2 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6

tekst umieszczony w elementach td został wyśrodkowany w pionie, ponieważ do wspomnianego elementu td została dodana właściwość vertical-align wraz z wartością middle

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   table {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table tbody tr td {
    vertical-align:middle;
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    height:100px;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <tbody>
    <tr>
     <td>komórka - 1</td>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

bottom

bottom - dodana do komórki tabeli HTML wyrówna jej zawartość do dolnego marginesu.

Przykład
komórka - 1 komórka - 2 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6

tekst umieszczony w elementach td został wyrównany w pionie do dołu, ponieważ do wspomnianego elementu td została dodana właściwość vertical-align wraz z wartością bottom

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   table {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table tbody tr td {
    vertical-align:bottom;
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    height:100px;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <tbody>
    <tr>
     <td>komórka - 1</td>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

text-top

text-top - wyrównanie w pionie do góry względem sąsiedniego elementu wyświetlonego w linii.

Przykład
obrazek przykładowy tekst

element img znajdujący się obok elementu span został wyrównany do górnego marginesu elementu span, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość vertical-align wraz z wartością text-top

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   img {
    vertical-align:text-top;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <img src="http://webkod.pl/img/obrazek.png" alt="obrazek">
   <span>przykładowy tekst</span>
  </p>

 </body>
</html>

text-bottom

text-bottom - wyrównanie w pionie do dołu względem sąsiedniego elementu wyświetlonego w linii.

Przykład
obrazek przykładowy tekst

element img znajdujący się obok elementu span został wyrównany do dolnego marginesu elementu span, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość vertical-align wraz z wartością text-bottom

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   img {
    vertical-align:text-bottom;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <img src="http://webkod.pl/img/obrazek.png" alt="obrazek">
   <span>przykładowy tekst</span>
  </p>

 </body>
</html>

sub

sub - element HTML zostanie umieszczony na wysokości dolnego indeksu względem sąsiadujących elementów HTML (wyświetlanych w linii) lub tekstu.

Przykład
przykładowy tekst2

tekst znajdujący się obok elementu span został umieszczony na górze względem wspomnianego elementu span, ponieważ do elementu span została dodana właściwość vertical-align wraz z wartością sub

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   span {
    vertical-align:sub;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <span>przykładowy tekst</span>2
  </p>

 </body>
</html>

super

super - element HTML zostanie umieszczony na wysokości górnego indeksu względem sąsiadujących elementów HTML (wyświetlanych w linii) lub tekstu.

Przykład
przykładowy tekst2

tekst znajdujący się obok elementu span został umieszczony na dole względem wspomnianego elementu span, ponieważ do elementu span została dodana właściwość vertical-align wraz z wartością sub

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   span {
    vertical-align:super;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <span>przykładowy tekst</span>2
  </p>

 </body>
</html>

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia wielkości odsunięcia w pionie możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
obrazek przykładowy tekst

element img znajdujący się obok elementu span został przesunięty w pionie względem wspomnianego elementu span, ponieważ do elementu img została dodana właściwość vertical-align wraz z wartością -40px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   img {
    vertical-align:-40px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <img src="http://webkod.pl/img/obrazek.png" alt="obrazek">
   <span>przykładowy tekst</span>
  </p>

 </body>
</html>

baseline

baseline - jest to wartość domyślna. Wyrównanie do linii bazowej elementu HTML. Wspomniana linia jest określana przez przeglądarkę internetową jako pozioma linia, w pierwszym wierszu tekstu, która wyznacza początek pionowej litery tekstu (niektóre części małych liter znajdują się pod linią bazową, np. y, p, g itp.). vertical-align baseline

Przykład
obrazek przykładowy tekst

domyślnie elementy wyświetlone w linii układają się między sobą względem linii bazowej

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <img src="http://webkod.pl/img/obrazek.png" alt="obrazek">
   <span>przykładowy tekst</span>
  </p>

 </body>
</html>