unicode-bidi

Za pomocą właściwości unicode-bidi możemy ustalić kolejność wyświetlania liter tekstu, który znajduje się w danym elemencie HTML. Właściwością unicode-bidi należy posługiwać się wraz z właściwością direction.

Dostępne wartości dla właściwości unicode-bidi
Wartość Opis
embed wyświetlenie liter tekstu w kolejności i kierunku określonym przez właściwość direction
bidi-override wyświetlenie liter tekstu w odwrotnej kolejności, gdy element HTML posiada właściwość direction:rtl;
normal brak dodatkowej reguły określającej kolejność wyświetlenia liter tekstu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości unicode-bidi
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość unicode-bidi możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: bdo
animowanie nie
Interpretacja właściwości unicode-bidi
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość unicode-bidi pojawiła się od specyfikacji CSS2

embed

embed - litery tekstu, który został umieszczony w danym elemencie HTML, zostaną wyświetlone w kolejności oraz w kierunku określonym przez właściwość direction danego elementu HTML.

Wartość embed przydaje się w sytuacji, gdy chcemy wyświetlić tekst w kierunku od prawej do lewej, a ostatnim znakiem danego elementu HTML nie jest litera.

Przykład
to jest przykładowy tekst, którego ostatnim znakiem nie jest litera!

do przykładowego elementu p została dodana właściwość direction wraz z wartością rtl, dlatego zawartość, która znajduje się we wspomnianym elemencie p jest wyświetlona od prawej do lewej, ponadto ostatnim znakiem zawartości elementu p nie jest litera, dlatego cała zawartość elementu p została umieszczona w dodatkowym elemencie span, do którego to elementu została dodana właściwość direction wraz z wartością ltr oraz właściwość unicode-bidi wraz z wartością embed, dlatego ostatni znak zawartości elementu p jest wyświetlony w prawidłowej kolejności

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    direction:rtl;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   span {
    direction:ltr;
    unicode-bidi:embed;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <span>to jest przykładowy tekst, którego ostatnim znakiem nie jest litera!</span>
  </p>

 </body>
</html>

bidi-override

bidi-override - litery tekstu zostaną wyświetlone w odwrotnej kolejności, gdy zawartość danego elementu HTML jest wyświetlona od prawej do lewej, dzięki właściwości direction oraz wartości rtl.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który został wyświetlony od prawej do lewej, oraz którego litery tekstu zostały wyświetlony w odwrotnej kolejności!

tekst umieszczony w przykładowym elemencie p jest wyświetlony od prawej do lewej strony, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość direction wraz z wartością rtl, ponadto litery wspomnianego tekstu są wyświetlone w odwrotnej kolejności, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość unicode-bidi wraz z wartością bidi-override

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    direction:rtl;
    unicode-bidi:bidi-override;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który został wyświetlony od prawej do lewej, oraz którego litery tekstu zostały wyświetlony w odwrotnej kolejności!
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - litery tekstu zostaną wyświetlone w domyślnej kolejności i kierunku określonym przez właściwość direction. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie zawartość umieszczona w elemencie HTML jest wyświetlona w kierunku oraz kolejności określonej przez właściwość direction!
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    direction:rtl;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie zawartość umieszczona w elemencie HTML jest wyświetlona w kierunku oraz kolejności określonej przez właściwość direction!
  </p>

 </body>
</html>