text-stroke-width

Za pomocą właściwości text-stroke-width możemy określić szerokość (grubość) obrysu tekstu.

Dostępne wartości dla właściwości text-stroke-width
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości szerokości obrysu tekstu
thin określenie cienkiej wartości szerokości obrysu tekstu
thick określenie grubej wartości szerokości obrysu tekstu
medium określenie średniej wartości szerokości obrysu tekstu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-stroke-width
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-stroke-width możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny, gdy element posiada wartość właściwości text-fill-color różną od wartości właściwości text-stroke-color.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości text-stroke-width
Przeglądarki Interpretacja
Firefox nie
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer nie
Właściwość text-stroke-width nie należy do żadnej specyfikacji

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia szerokości obrysu tekstu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
szerokość obrysu tekstu w tym elemencie p wynosi 2 piksele, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-stroke-width wraz z wartością 2px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-stroke-width:2px;
    -webkit-text-stroke-width:2px;
    text-fill-color:#FFF;
    -webkit-text-fill-color:#FFF;
    font-size:45px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   szerokość obrysu tekstu w tym elemencie p wynosi 2 piksele, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-stroke-width wraz z wartością 2px
  </p>

 </body>
</html>

thin

thin - obrys tekstu będzie miał cienką szerokość.

Przykład
szerokość obrysu tekstu w tym elemencie p jest cienka, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-stroke-width wraz z wartością thin
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-stroke-width:thin;
    -webkit-text-stroke-width:thin;
    text-fill-color:#FFF;
    -webkit-text-fill-color:#FFF;
    font-size:45px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   szerokość obrysu tekstu w tym elemencie p jest cienka, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-stroke-width wraz z wartością thin
  </p>

 </body>
</html>

thick

thick - obrys tekstu będzie miał grubą szerokość.

Przykład
szerokość obrysu tekstu w tym elemencie p jest gruba, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-stroke-width wraz z wartością thick
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-stroke-width:thick;
    -webkit-text-stroke-width:thick;
    text-fill-color:#FFF;
    -webkit-text-fill-color:#FFF;
    font-size:45px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   szerokość obrysu tekstu w tym elemencie p jest gruba, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-stroke-width wraz z wartością thick
  </p>

 </body>
</html>

medium

medium - obrys tekstu będzie miał średnią szerokość.

Przykład
szerokość obrysu tekstu w tym elemencie p jest średnia, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-stroke-width wraz z wartością medium
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-stroke-width:medium;
    -webkit-text-stroke-width:medium;
    text-fill-color:#FFF;
    -webkit-text-fill-color:#FFF;
    font-size:45px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   szerokość obrysu tekstu w tym elemencie p jest średnia, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-stroke-width wraz z wartością medium
  </p>

 </body>
</html>