text-stroke

Za pomocą właściwości text-stroke możemy określić szerokość oraz kolor obrysu tekstu.

Dostępne wartości dla właściwości text-stroke
Wartość Opis
wzór wartości kolumn określenie szerokości oraz koloru obrysu tekstu za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-stroke
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-stroke możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość text-stroke
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz tylko te wartości właściwości CSS należących do grupy text-stroke, które mogą być animowane
Interpretacja właściwości text-stroke
Przeglądarki Interpretacja
Firefox nie
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer nie
Właściwość text-stroke nie należy do żadnej specyfikacji

wzór wartości obrysu tekstu

wzór wartości obrysu tekstu - do określenia kilku cech obrysu tekstu możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| width | color |
width - określa szerokość obrysu tekstu, czyli właściwość text-stroke-width.
color - określa kolor obrysu tekstu, czyli właściwość text-stroke-color.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości text-stroke. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostaną dodane wartości domyślne należące do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 text-stroke:1px #F00;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 text-stroke-width:1px;
 text-stroke-color:#F00;
}
Przykład
obrys tekstu w tym elemencie p ma 1 piksel szerokości oraz jest koloru czerwonego, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-stroke wraz z następującymi wartościami: 1px #F00
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-fill-color:#FFF;
    -webkit-text-fill-color:#FFF;
    text-stroke:1px #F00;
    -webkit-text-stroke:1px #F00;
    font-size:45px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   obrys tekstu w tym elemencie p ma 1 piksel szerokości oraz jest koloru czerwonego, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-stroke wraz z następującymi wartościami: 1px #F00
  </p>

 </body>
</html>