text-shadow

Za pomocą właściwości text-shadow możemy dodać efekt cienia do tekstu, który znajduje się w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości text-shadow
Wartość Opis
wzór wartości cienia określenie cienia tekstu za pomocą wzoru
kilka cieni określenie kilku cieni tekstu
none usunięcie cienia tekstu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-shadow
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-shadow możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości text-shadow
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość text-shadow pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz również:
CSS3 - Cień tekstu oraz cień elementu HTML - Kurs CSS Dział I

wzór wartości cienia

wzór wartości cienia - do określenia cienia dla tekstu możemy wykorzystać dwie lub więcej wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| x | y | rozmycie | kolor |
x - określa przesunięcie w poziomie cienia. Wartości dodatnie przesuwają w prawo. Wartości ujemne przesuwają w lewo. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
y - określa przesunięcie w pionie cienia. Wartości dodatnie przesuwają do dołu. Wartości ujemne przesuwają do góry. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
rozmycie - wartość ta nie jest wymagana. Wartość rozmycie określa intensywność rozmycia cienia. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartością domyślną wartości rozmycie jest wartość 0, która oznacza brak rozmycia cienia.
kolor - wartość ta nie jest wymagana. Wartość kolor określa kolor cienia. Poznaj sposoby zapisywania kolorów w języku CSS. Wartością domyślną wartości kolor jest wartość właściwości color, jaka została ustalona dla danego elementu HTML.
Przykład
tekst w tym elemencie p posiada cień, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-shadow wraz z następującymi wartościami: 1px 1px 5px red
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-shadow:1px 1px 5px red;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p posiada cień, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-shadow wraz z następującymi wartościami: 1px 1px 5px red
  </p>

 </body>
</html>

kilka cieni

kilka cieni - możemy określić wartości dla kilku cieni tekstu jednocześnie. Każdą taką grupę wartości, które określają jeden cień, oddzielamy przecinkiem.

Przykład
tekst w tym elemencie p posiada kilka cieni, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-shadow wraz z następującymi wartościami: 1px 1px 0 #FFF, 2px 2px 0 #AAA, 2px 2px 4px #F00
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-shadow:1px 1px 0 #FFF, 2px 2px 0 #AAA, 2px 2px 4px #F00;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p posiada kilka cieni, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-shadow wraz z następującymi wartościami: 1px 1px 0 #FFF, 2px 2px 0 #AAA, 2px 2px 4px #F00
  </p>

 </body>
</html>

none

none - jest to wartość domyślna, dzięki której tekst nie ma cienia. Możemy ją również wykorzystać do usunięcia istniejącego cienia z tekstu.

Przykład
domyślnie tekst umieszczony w elemencie HTML nie posiada swojego cienia
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie tekst umieszczony w elemencie HTML nie posiada swojego cienia
  </p>

 </body>
</html>