text-overflow

Za pomocą właściwości text-overflow możemy ustalić jak mają wyglądać ostatnie znaki tekstu, który nie będzie mieścił się w granicy szerokości danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości text-overflow
Wartość Opis
ellipsis dodanie trzech kropek w miejscu uciętego tekstu
własny format znaków określenie własnych znaków w miejscu uciętego tekstu Interpretuje tylko Firefox
clip brak dodatkowych znaków w miejscu uciętego tekstu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-overflow
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-overflow możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych. Dodatkowo element musi posiadać wartość właściwości overflow różną od visible.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • clip
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości text-overflow
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak Nie interpretuje własny format znaków
Safari tak Nie interpretuje własny format znaków
Opera tak Nie interpretuje własny format znaków
Internet Explorer tak Nie interpretuje własny format znaków
Właściwość text-overflow pojawiła się od specyfikacji CSS3

ellipsis

ellipsis - na końcu tekstu, który nie będzie mieścił się w granicy szerokości elementu HTML, zostaną dodane trzy kropki.

Przykład
w tym elemencie - p - przy końcu tekstu, który nie mieści się w granicach szerokości elementu, zostały dodane trzy kropki

koniec szerokości elementu p zaprezentowanego powyżej, jest miejscem, do którego zostały dodane trzy kropki, które świadczą o tym, że tekst nie mieści się w granicy szerokości przykładowego elementu p, trzy kropki są widoczne, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-overflow wraz z wartością ellipsis

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-overflow:ellipsis;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    white-space:nowrap;
    overflow:hidden;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   w tym elemencie - p - przy końcu tekstu, który nie mieści się w granicach szerokości elementu, zostały dodane trzy kropki
  </p>

 </body>
</html>

własny format znaków

własny format znaków - możemy podać własny format znaków, który zostanie dodany w miejsce uciętego tekstu. Znaki, które mają pojawić się w miejscu uciętego tekstu, podajemy pomiędzy cudzysłowem, np. ' --- '

Przykład
w tym elemencie - p - przy końcu tekstu, który nie mieści się w granicach szerokości elementu, zostały dodane trzy myślniki

koniec szerokości elementu p zaprezentowanego powyżej, jest miejscem, do którego zostały dodane trzy myślniki, które świadczą o tym, że tekst nie mieści się w granicy szerokości przykładowego elementu p, trzy myślniki są widoczne, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-overflow wraz z wartością ' --- '

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-overflow:' --- ';
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    white-space:nowrap;
    overflow:hidden;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   w tym elemencie - p - przy końcu tekstu, który nie mieści się w granicach szerokości elementu, zostały dodane trzy myślniki
  </p>

 </body>
</html>

clip

clip - tekst zostanie ucięty, do elementu HTML nie zostaną dodane żadne dodatkowe znaki świadczące o uciętym tekście. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie na końcu tekstu, który nie mieści się w elemencie HTML, nie widzimy żadnych dodatkowych znaków
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    white-space:nowrap;
    overflow:hidden;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie na końcu tekstu, który nie mieści się w elemencie HTML, nie widzimy żadnych dodatkowych znaków
  </p>

 </body>
</html>