text-fill-color

Za pomocą właściwości text-fill-color możemy określić kolor jakim ma zostać wypełnione wnętrze tekstu.

Dostępne wartości dla właściwości text-fill-color
Wartość Opis
kolor określenie własnej wartości koloru wnętrza tekstu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-fill-color
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-fill-color możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • wartość właściwości color danego elementu
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości text-fill-color
Przeglądarki Interpretacja
Firefox nie
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer nie
Właściwość text-fill-color nie należy do żadnej specyfikacji

wartość koloru wnętrza tekstu

wartość koloru wnętrza tekstu - istnieje kilka sposobów tworzenia kolorów w CSS, o których dowiesz się więcej klikając w link obok - poznaj sposoby zapisywania kolorów w CSS.

Przykład
wnętrze tekstu w tym elemencie p zostało wypełnione nowym kolor, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-fill-color wraz z wartością #F00
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-fill-color:#F00;
    -webkit-text-fill-color:#F00;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   wnętrze tekstu w tym elemencie p zostało wypełnione nowym kolor, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-fill-color wraz z wartością #F00
  </p>

 </body>
</html>