text-decoration-style

Za pomocą właściwości text-decoration-style możemy określić styl wyglądu dodatkowej dekoracji tekstu, która znajduje się w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości text-decoration-style
Wartość Opis
double dodatkowa dekoracja tekstu w stylu podwójnej linii
dotted dodatkowa dekoracja tekstu w stylu kropkowanej linii
dashed dodatkowa dekoracja tekstu w stylu kreskowanej linii
wavy dodatkowa dekoracja tekstu w stylu falowanej linii
solid dodatkowa dekoracja tekstu w stylu pojedynczej linii
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-decoration-style
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-decoration-style możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • solid
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości text-decoration-style
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome nie
Safari nie
Opera nie
Internet Explorer nie
Właściwość text-decoration-style pojawiła się od specyfikacji CSS3

double

double - dodatkowa dekoracja tekstu w danym elemencie HTML będzie utworzona w stylu podwójnej linii.

Przykład
tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada nowy styl wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-style wraz z wartością double
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-decoration-line:underline;
    text-decoration-style:double;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada nowy styl wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-style wraz z wartością double
  </p>

 </body>
</html>

dotted

dotted - dodatkowa dekoracja tekstu w danym elemencie HTML będzie utworzona w stylu kropkowanej linii.

Przykład
tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada nowy styl wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-style wraz z wartością dotted
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-decoration-line:underline;
    text-decoration-style:dotted;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada nowy styl wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-style wraz z wartością dotted
  </p>

 </body>
</html>

dashed

dashed - dodatkowa dekoracja tekstu w danym elemencie HTML będzie utworzona w stylu kreskowanej linii.

Przykład
tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada nowy styl wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-style wraz z wartością dashed
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-decoration-line:underline;
    text-decoration-style:dashed;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada nowy styl wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-style wraz z wartością dashed
  </p>

 </body>
</html>

wavy

wavy - dodatkowa dekoracja tekstu w danym elemencie HTML będzie utworzona w stylu falowanej linii.

Przykład
tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada nowy styl wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-style wraz z wartością wavy
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-decoration-line:underline;
    text-decoration-style:wavy;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada nowy styl wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-style wraz z wartością wavy
  </p>

 </body>
</html>

solid

solid - dodatkowa dekoracja tekstu w danym elemencie HTML będzie utworzona w stylu pojedynczej linii. Jest to wartość domyślna.

Przykład
tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada swój domyślny styl wyglądu
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    text-decoration-line:underline;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada swój domyślny styl wyglądu
  </p>

 </body>
</html>