text-decoration-color

Za pomocą właściwości text-decoration-color możemy zmienić kolor dodatkowej dekoracji tekstu, która znajduje się w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości text-decoration-color
Wartość Opis
kolor określenie własnej wartości koloru dodatkowej dekoracji tekstu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-decoration-color
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-decoration-color możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • currentColor, czyli wartość właściwości color danego elementu HTML
 • Możliwe wyjątki: a
animowanie tak
Interpretacja właściwości text-decoration-color
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome nie
Safari nie
Opera nie
Internet Explorer nie
Właściwość text-decoration-color pojawiła się od specyfikacji CSS3

wartość koloru dodatkowej dekoracji tekstu

wartość koloru dodatkowej dekoracji tekstu - istnieje kilka sposobów tworzenia kolorów w CSS, o których dowiesz się więcej klikając w link obok - poznaj sposoby zapisywania kolorów w CSS.

Przykład
tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada nowy kolor, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-color wraz z wartością #F00
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-decoration-line:underline;
    text-decoration-color:#F00;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p posiada dodatkową dekorację, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-line wraz z wartością underline, ponadto wspomniana dodatkowa dekoracja tekstu posiada nowy kolor, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration-color wraz z wartością #F00
  </p>

 </body>
</html>