text-decoration

Za pomocą właściwości text-decoration możemy określić wygląd dodatkowej dekoracji tekstu, która znajduje się w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości text-decoration
Wartość Opis
underline podkreślenie tekstu
overline dodanie linii nad tekstem
line-through przekreślenie tekstu
kilka wartości dekoracji dodanie kilku dekoracji tekstu jednocześnie
none usunięcie dodatkowej dekoracji tekstu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-decoration
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-decoration możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
animowanie nie
Interpretacja właściwości text-decoration
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość text-decoration pojawiła się od specyfikacji CSS1

underline

underline - do tekstu zostanie dodana linia, która go podkreśli.

Przykład
tekst w tym elemencie p posiada podkreślenie, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration wraz z wartością underline
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-decoration:underline;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p posiada podkreślenie, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration wraz z wartością underline
  </p>

 </body>
</html>

overline

overline - do tekstu zostanie dodana linia, która znajdzie się nad nim.

Przykład
tekst w tym elemencie p posiada linię nad sobą, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration wraz z wartością overline
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-decoration:overline;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p posiada linię nad sobą, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration wraz z wartością overline
  </p>

 </body>
</html>

line-through

line-through - do tekstu zostanie dodana linia, która go przekreśli.

Przykład
tekst w tym elemencie p został przekreślony, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration wraz z wartością line-through
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-decoration:line-through;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p został przekreślony, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration wraz z wartością line-through
  </p>

 </body>
</html>

kilka wartości dekoracji

kilka wartości dekoracji - możemy jednocześnie użyć kliku wartości, które określają dodatkową dekorację tekstu. Oddzielamy je od siebie spacją.

Przykład
tekst w tym elemencie p posiada kilka dekoracji, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration wraz z następującymi wartościami: underline line-through overline
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-decoration:underline line-through overline;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst w tym elemencie p posiada kilka dekoracji, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-decoration wraz z następującymi wartościami: underline line-through overline
  </p>

 </body>
</html>

none

none - jest to wartość domyślna, dzięki której tekst umieszczony w elemencie HTML nie posiada dekoracji. Możemy ją również wykorzystać do usunięcia istniejącej dekoracji z tekstu.

Przykład
domyślnie tekst umieszczony w elemencie HTML nie posiada żadnej dodatkowej dekoracji
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie tekst umieszczony w elemencie HTML nie posiada żadnej dodatkowej dekoracji
  </p>

 </body>
</html>