direction

Za pomocą właściwości direction możemy ustalić kierunek wyświetlania tekstu, który znajduje się w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości direction
Wartość Opis
rtl wyświetlenie tekstu od prawej do lewej
ltr wyświetlenie tekstu od lewej do prawej
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości direction
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość direction możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • ltr
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości direction
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość direction pojawiła się od specyfikacji CSS2

rtl

rtl - tekst w elemencie będzie wyświetlony od prawej do lewej (rtl - right to left).

Przykład
tekst umieszczony w tym elemencie p jest wyświetlony od prawej do lewej strony, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość direction wraz z wartością rtl
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    direction:rtl;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst umieszczony w tym elemencie p jest wyświetlony od prawej do lewej strony, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość direction wraz z wartością rtl
  </p>

 </body>
</html>

ltr

ltr - tekst w elemencie będzie wyświetlony od lewej do prawej (ltr - left to right). Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie tekst umieszczony w elemencie HTML jest wyświetlony od lewej do prawej strony
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie tekst umieszczony w elemencie HTML jest wyświetlony od lewej do prawej strony
  </p>

 </body>
</html>