zoom

Za pomocą właściwości zoom możemy powiększyć lub pomniejszyć dany element HTML.

Dostępne wartości dla właściwości zoom
Wartość Opis
procenty określenie własnej wartości właściwości zoom, za pomocą procentów
liczba dziesiętna określenie własnej wartości właściwości zoom, za pomocą liczb dziesiętnych
normal rzeczywisty rozmiar elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości zoom
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość zoom możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości zoom
Przeglądarki Interpretacja
Firefox nie
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość zoom pojawiła się od specyfikacji CSS1

procent

procent - za pomocą wartości wyrażonych w procentach możemy zmienić rozmiar danego elementu HTML.

Przykład
ten element div został pomniejszony o 25%, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość zoom wraz z wartością 75%
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    zoom:75%;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div został pomniejszony o 25%, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość zoom wraz z wartością 75%
  </div>

 </body>
</html>

liczba dziesiętna

liczba dziesiętna - za pomocą wartości wyrażonych w liczbach dziesiętnych możemy zmienić rozmiar danego elementu HTML

Przykład
ten element div został powiększony on 50%, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość zoom wraz z wartością 1.5
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    zoom:1.5;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div został powiększony on 50%, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość zoom wraz z wartością 1.5
  </div>

 </body>
</html>

normal

normal - element HTML będzie posiadał swój rzeczywisty rozmiar. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie element HTML posiada swój rzeczywisty rozmiar
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML posiada swój rzeczywisty rozmiar
  </div>

 </body>
</html>