z-index

Za pomocą właściwości z-index możemy zmienić indeks elementu HTML, dzięki czemu mamy wpływ na to w jakiej kolejności mają przesłaniać się nawzajem dane elementy HTML. Właściwość przeznaczona jest dla elementów HTML, które nie są elementami wyświetlonymi w domyślnej, statycznej pozycji.

Dostępne wartości dla właściwości z-index
Wartość Opis
liczba określenie własnej wartości indeksu elementu, za pomocą liczb
auto domyślny numer indeksu elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości z-index
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość z-index możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów HTML, które nie są wyświetlone jako elementy statyczne, czyli dla takich elementów HTML, które posiadają w sobie wartość właściwości position różną od static.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz bez wartości auto
Interpretacja właściwości z-index
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość z-index pojawiła się od specyfikacji CSS2
Zobacz również:
Indeks elementu HTML - Kurs CSS Dział I

liczba

liczba - do określenia kolejności w jakiej mają być widoczne elementy HTML używamy liczb.

Na przykład element z indeksem 3 będzie mógł przesłaniać element z indeksem 1 oraz 2, ale sam będzie przesłonięty przez element z indeksem 4.

Przykład
div - z indeksem 1
div - z indeksem 3
div - z indeksem 2

indeks elementów div, które znajdują się powyżej, został zmieniony, ponieważ do każdego wspomnianego elementu div została dodana właściwość z-index wraz z odpowiednią wartością

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    position:relative;
    width:80%;
    text-align:center;
    padding:50px 0;
   }

   #pierwszy {
    z-index:1;
    background-color:#DFF;
   }

   #drugi {
    z-index:3;
    left:50px;
    bottom:50px;
    background-color:#FDD;
   }

   #trzeci {
    z-index:2;
    bottom:80px;
    background-color:#EE0;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="pierwszy">div - z indeksem 1</div>
  <div id="drugi">div - z indeksem 3</div>
  <div id="trzeci">div - z indeksem 2</div>

 </body>
</html>

auto

auto - przeglądarka internetowa automatycznie ustali numer indeksu elementu HTML. Jest to wartość domyślna.

Indeks elementu będzie uzależniony od kolejności jaką zajmuje dany element w kodzie HTML (im element jest "niżej" w kodzie tym jego indeks jest większy).

Przykład
pierwszy - div
drugi - div
trzeci - div

domyślnie indeks elementów HTML jest liczony na podstawie ich kolejności w kodzie HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   div {
    position:relative;
    width:80%;
    text-align:center;
    padding:50px 0;

   }

   #pierwszy {
    background-color:#DFF;
   }

   #drugi {
    left:50px;
    bottom:50px;
    background-color:#FDD;
   }

   #trzeci {
    bottom:80px;
    background-color:#EE0;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="pierwszy">pierwszy - div</div>
  <div id="drugi">drugi - div</div>
  <div id="trzeci">trzeci - div</div>

 </body>
</html>