visibility

Za pomocą właściwości visibility możemy ustalić czy dany element HTML ma być widoczny w oknie przeglądarki internetowej.

Dostępne wartości dla właściwości visibility
Wartość Opis
hidden ukrycie elementu
collapse ukrycie komórki lub wiersza tabeli
visible element pozostaje widoczny
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości visibility
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość visibility możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • visible
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości visibility
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak Wartość collapse użyta do ukrycia wierszy tabeli pozostawia po sobie pustą przestrzeń takich samych rozmiarów jak ukrywane wiersze.
Safari tak Wartość collapse użyta do ukrycia wierszy tabeli pozostawia po sobie pustą przestrzeń takich samych rozmiarów jak ukrywane wiersze.
Opera tak Wartość collapse użyta do ukrycia wierszy tabeli pozostawia po sobie pustą przestrzeń takich samych rozmiarów jak ukrywane wiersze.
Internet Explorer tak Błędnie interpretuje wartość collapse, ukrywa zawartość, lecz nie ukrywa obramowania komórki.
Właściwość visibility pojawiła się od specyfikacji CSS1

hidden

hidden - element zostanie ukryty, lecz w jego miejsce pojawi się pusta przestrzeń, która będzie zajmowała taki sam rozmiar jak ukryty element.

Przykład

element div, który znajduje się powyżej, nie jest niewidoczny, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość visibility wraz z wartością hidden

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    visibility:hidden;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div jest niewidoczny po wyświetleniu go w oknie przeglądarki internetowej, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość visibility wraz z wartością hidden
  </div>

 </body>
</html>

collapse

collapse - wartość przeznaczona jest do ukrywania pojedynczych komórek tabeli bądź całych wierszy tabeli. Jeżeli zostanie użyta w innych elementach HTML, to będzie działać tak samo jak wartość hidden.

Przykład
komórka - 1 komórka - 2 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6
komórka - 7 komórka - 8 komórka - 9

niektóre elementy tabli HTML, która znajduje się powyżej, nie są niewidoczne, ponieważ została do nich dodana właściwość visibility wraz z wartością collapse

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   table {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table tbody tr td {
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    height:100px;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <tbody>
    <tr>
     <td style="visibility:collapse;">komórka - 1</td>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td style="visibility:collapse;">komórka - 6</td>
    </tr>
    <tr style="visibility:collapse;">
     <td>komórka - 7</td>
     <td>komórka - 8</td>
     <td>komórka - 9</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

visible

visible - element HTML stanie się widoczny. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie element HTML jest widoczny
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML jest widoczny
  </div>

 </body>
</html>