position

Za pomocą właściwości position możemy określić typ pozycji danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości position
Wartość Opis
absolute określenie absolutnego pozycjonowania dla elementu
relative określenie relatywnego pozycjonowania dla elementu
fixed określenie ustalonego pozycjonowania dla elementu
static określenie statycznego pozycjonowania dla elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości position
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość position możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • static
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości position
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość position pojawiła się od specyfikacji CSS2
Zobacz również:
Pozycja statyczna, relatywna, absolutna oraz ustalona - Kurs CSS Dział I
Wykorzystujemy właściwości CSS do utworzenia ramki ze zdjęciem - Kurs CSS Dział IV
Element HTML umieszczony poza oknem przeglądarki - Kurs CSS Dział IV

absolute

absolute - element będzie pozycjonowany absolutnie. Przestrzeń jaką zajmował dany element HTML, w momencie gdy był wyświetlany w domyślnej pozycji statycznej (static), zostanie usunięta.

Element, po odsunięciu go od pozycji początkowej, nie będzie oddziaływał na inne elementy HTML (nie będzie zmieniał ich pozycji).

Pozycję takiego elementu HTML możemy kontrolować za pomocą właściwości: top, right, bottom, left.

Pozycja elementu HTML będzie liczona względem krawędzi okna przeglądarki internetowej lub od pierwszego elementu przodka z właściwością position:relative; lub position:absolute; lub position:fixed;

Przykład
ten element div jest wyświetlony w pozycji absolutnej, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość position wraz z wartością absolute
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    position:absolute;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div jest wyświetlony w pozycji absolutnej, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość position wraz z wartością absolute
  </div>

 </body>
</html>

relative

relative - element będzie pozycjonowany relatywnie. Po przesunięciu elementu, w miejscu pozycji początkowej elementu, pozostanie pusta przestrzeń takich samych rozmiarów jaką posiada dany element.

Element, po odsunięciu go od pozycji początkowej, nie będzie oddziaływał na inne elementy HTML (nie będzie zmieniał ich pozycji).

Pozycję takiego elementu HTML możemy kontrolować za pomocą właściwości: top, right, bottom, left.

Pozycja elementu HTML będzie liczona względem jego pozycji początkowej.

Przykładowo left:-100px; przesunie element od jego pozycji początkowej o 100 pikseli w lewo.

Przykład
ten element div jest wyświetlony w pozycji relatywnej, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość position wraz z wartością relative
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    position:relative;
    left:-100px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div jest wyświetlony w pozycji relatywnej, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość position wraz z wartością relative
  </div>

 </body>
</html>

fixed

fixed - element będzie wyświetlany w pozycji ustalonej (będzie znajdował się zawsze w tym samym miejscu, w oknie przeglądarki internetowej, nawet gdy będziemy przewijać stronę za pomocą suwaków).

Przestrzeń jaką zajmował dany element HTML, w momencie gdy był wyświetlany w domyślnej pozycji statycznej (static), zostanie usunięta.

Element, po odsunięciu go od jego pozycji początkowej, nie będzie oddziaływał na inne elementy HTML (nie będzie zmieniał ich pozycji).

Pozycję takiego elementu HTML możemy kontrolować za pomocą właściwości: top, right, bottom, left.

Pozycja elementu HTML będzie liczona względem krawędzi okna przeglądarki internetowej.

Przykładowo left:5px; oraz bottom:40px; odsunie element od lewej krawędzi okna przeglądarki internetowej o 5 pikseli, a od dolnej krawędzi okna przeglądarki internetowej o 40 pikseli.

Przykład
ten element div jest wyświetlony w pozycji ustalonej, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość position wraz z wartością fixed

przykład znajduje się po lewej stronie krawędzi okna Twojej przeglądarki internetowej

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    position:fixed;
    bottom:40px;
    left:5px;
    width:20%;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div jest wyświetlony w pozycji ustalonej, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość position wraz z wartością fixed
  </div>

 </body>
</html>

static

static - jest to wartość domyślna. Element będzie pozycjonowany statycznie, dlatego nie mamy możliwości przesuwania takiego elementu za pomocą właściwości: top, right, bottom, left.

Przykład
domyślnie element HTML jest wyświetlony w pozycji statycznej
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML jest wyświetlony w pozycji statycznej
  </div>

 </body>
</html>