overflow-y

Za pomocą właściwości overflow-y możemy ustalić jak ma zachować się element HTML w momencie gdy jego zawartość nie będzie mieściła się w granicy jego wysokości.

Dostępne wartości dla właściwości overflow-y
Wartość Opis
hidden ukrycie pionowej niemieszczącej się zawartości elementu
scroll dodanie pionowego suwaka do elementu
auto dodanie pionowego suwaka do elementu, gdy pojawi się pionowa niemieszcząca się zawartość
visible pionowa niemieszcząca się zawartość elementu pozostanie widoczna
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości overflow-y
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość overflow-y możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • visible
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości overflow-y
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość overflow-y pojawiła się od specyfikacji CSS3

hidden

hidden - w przypadku gdy zawartość elementu nie będzie mieściła się w granicy jego wysokości, to zostanie ona ukryta.

Przykład
zawartość niemieszcząca się w granicy wysokości tego elementu div została ukryta, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość overflow-y wraz z wartością hidden
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    overflow-y:hidden;
    font-size:3em;
    height:80px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   zawartość niemieszcząca się w granicy wysokości tego elementu div została ukryta, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość overflow-y wraz z wartością hidden
  </div>

 </body>
</html>

scroll

scroll - do elementu zostanie dodany pionowy suwak służący do przewijania jego zawartości (nawet jeżeli jego cała zawartość będzie się w nim mieściła).

Przykład
do elementu div został dodany pionowy suwak służący do przewijania jego niemieszczącej się zawartości, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość overflow-y wraz z wartością scroll
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    overflow-y:scroll;
    font-size:3em;
    height:80px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do elementu div został dodany pionowy suwak służący do przewijania jego niemieszczącej się zawartości, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość overflow-y wraz z wartością scroll
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - pionowy suwak służący do przewijania zawartości elementu HTML będzie dodawany automatycznie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Przykład
zawartość w tym elemencie div nie mieści się w jego pionie, dlatego do elementu div został dodany pionowy suwak, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość overflow-y wraz z wartością auto
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    overflow-y:auto;
    font-size:3em;
    height:80px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   zawartość w tym elemencie div nie mieści się w jego pionie, dlatego do elementu div został dodany pionowy suwak, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość overflow-y wraz z wartością auto
  </div>

 </body>
</html>

visible

visible - zawartość elementu będzie widoczna, nawet jeżeli nie będzie się w nim mieściła. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie zawartość elementu HTML jest widoczna, nawet jeżeli się w nim nie mieści
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    font-size:3em;
    height:80px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie zawartość elementu HTML jest widoczna, nawet jeżeli się w nim nie mieści
  </div>

 </body>
</html>