object-position

Za pomocą właściwości object-position możemy zmienić pozycję zawartości danego elementu HTML względem jego lewej oraz górnej krawędzi. Mowa tu o zawartości dołączanej do danego dokumentu HTML za pomocą takich elementów HTML jak: img, video, object oraz tym podobnych.

Dostępne wartości dla właściwości object-position
Wartość Opis
x y określenie pozycji zawartości danego elementu HTML w poziomie oraz w pionie
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości object-position
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość object-position możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla tych elementów HTML, które służą do dołączenia zewnętrznej zawartości do danego dokumentu HTML (np. img, video, object oraz innych).
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 50% 50%
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości object-position
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari nie
Opera tak
Internet Explorer nie
Właściwość object-position pojawiła się od specyfikacji CSS3

odsunięcie w poziomie oraz pionie

odsunięcie w poziomie oraz pionie - do określenia odsunięcia zawartości danego elementu HTML, który reprezentuje wspomnianą zawartość zewnętrzną możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| x | y |
x - określa o ile zawartość danego elementu HTML ma zostać odsunięta od jego lewej krawędzi. Wartości dodatnie przesuwają w prawo. Wartości ujemne przesuwają w lewo. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
y - wartość ta nie jest wymagana. Wartość y określa o ile zawartość danego elementu HTML ma zostać odsunięta od jego górnej krawędzi. Wartości dodatnie przesuwają w dół. Wartości ujemne przesuwają w górę. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Domyślna wartość wartości y to wartość 50%.
Przykład
tło elementu - img
lew

zawartość, która została dołączona do danej strony internetowej za pomocą elementu img, który znajduje się powyżej, jest odsunięta o 25px od lewej krawędzi wspomnianego elementu img oraz jest odsunięta o 50px od górnej krawędzi wspomnianego elementu img, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość object-position wraz z następującymi wartościami: 25px 50px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   img {
    display:block;
    background-color:#DFF;
    object-position:25px 50px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">
  </div>

 </body>
</html>