object-fit

Za pomocą właściwości object-fit możemy przeskalować rozmiar zawartości danego elementu HTML. Mowa tu o zawartości dołączanej do danego dokumentu HTML za pomocą takich elementów HTML jak: img, video, object oraz tym podobnych, dla których dodatkowo ustaliliśmy konkretny rozmiar szerokości oraz wysokości.

Dostępne wartości dla właściwości object-fit
Wartość Opis
contain przeskalowanie w zawartości danego elementu HTML
cover przeskalowanie do rozmiaru zawartości danego elementu HTML
none rzeczywisty rozmiar zawartości danego elementu HTML
scale-down tak samo jak wartość contain lub none
fill rozmiar zawartości elementu HTML taki sam jak rozmiar danego elementu HTML
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości object-fit
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość object-fit możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla tych elementów HTML, które służą do dołączenia zewnętrznej zawartości do danego dokumentu HTML (np. img, video, object oraz innych), oraz dla których dodatkowo została ustalona przez nas konkretna wartość szerokości oraz wysokości.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • fill
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie brak
Interpretacja właściwości object-fit
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Właściwość object-fit pojawiła się od specyfikacji CSS3

contain

contain - wartość szerokości oraz wartość wysokości zawartości, która jest reprezentowana przez dany element HTML zostaną dobrane w taki sposób, aby po wyświetleniu wspomnianej zawartości była ona widoczna w całości w rozmiarze wspomnianego elementu HTML, który to rozmiar ustaliliśmy za pomocą właściwości width oraz height lub za pomocą atrybutów width oraz height dla danego elementu HTML.

Nowa wartość szerokości oraz wartość wysokości wspomnianej zawartości elementu HTML zostanie dobrana w taki sposób, aby dana zawartość posiadała odpowiedni stosunek szerokości do wysokości, dzięki czemu ostateczny wygląd danej zawartości nie będzie zbyt rozciągnięty lub zwężony. W ten sposób wyświetlona zawartość elementu HTML nie zostanie ucięta, zachowa ona swój odpowiedni stosunek szerokości do wysokości, jednak w niektórych miejscach tło elementu HTML, który reprezentuje daną zawartość może pozostać widoczne.

Przykład
tło elementu - img
lew

rozmiar zawartości, która została dołączona do danej strony internetowej za pomocą elementu img, który znajduje się powyżej, została odpowiednio przeskalowana, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość object-fit wraz z wartością contain

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   img {
    display:block;
    width:300px;
    height:400px;
    background-color:#DFF;
    object-fit:contain;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">
  </div>

 </body>
</html>

cover

cover - wartość szerokości oraz wartość wysokości zawartości, która jest reprezentowana przez dany element HTML zostaną dobrane w taki sposób, aby po wyświetleniu wspomnianej zawartości wypełniła ona cały rozmiar wspomnianego elementu HTML tak, aby dana zawartość posiadała odpowiedni stosunek szerokości do wysokości, dzięki czemu ostateczny wygląd danej zawartości nie będzie zbyt rozciągnięty lub zwężony, jednak wspomniana zawartość może zostać ucięta po lewej, prawej, górnej, dolnej stronie danego elementu HTML w zależności od stosunku wartości szerokości oraz wysokości, które ustaliliśmy dla danego elementu HTML.

Przykład
tło elementu - img
lew

rozmiar zawartości, która została dołączona do danej strony internetowej za pomocą elementu img, który znajduje się powyżej, została odpowiednio przeskalowana, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość object-fit wraz z wartością cover

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   img {
    display:block;
    width:300px;
    height:400px;
    background-color:#DFF;
    object-fit:cover;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">
  </div>

 </body>
</html>

none

none - szerokość oraz wysokość zawartości danego elementu HTML będzie miała rzeczywiste rozmiary, czyli takie, jakie posiada przed dołączeniem do danego dokumentu HTML. Dodatkowo zawartość danego elementu HTML zostanie wyśrodkowana w jego rozmiarze, który określiliśmy za pomocą właściwości width oraz height lub za pomocą atrybutów width oraz height dla wspomnianego elementu HTML.

Przykład
tło elementu - img
lew

zawartość, która została dołączona do danej strony internetowej za pomocą elementu img, który znajduje się powyżej, posiada swój rzeczywisty rozmiar, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość object-fit wraz z wartością none

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   img {
    display:block;
    width:300px;
    height:400px;
    background-color:#DFF;
    object-fit:none;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">
  </div>

 </body>
</html>

scale-down

scale-down - działa tak samo jak wartość contain lub none w zależności, jakie wartości szerokości oraz wysokości ustaliliśmy dla elementu HTML, który reprezentuje daną zewnętrzną zawartość.

Jeżeli rozmiar wspomnianego elementu HTML będzie zbyt mały niż rzeczywisty rozmiar zewnętrznej zawartości reprezentowanej przez dany element HTML, wartość scale-down zadziała na zawartość wspomnianego elementu HTML tak, jak wartość contain. Natomiast jeżeli rozmiar wspomnianego elementu HTML będzie zbyt duży niż rzeczywisty rozmiar zewnętrznej zawartości reprezentowanej przez dany element HTML, wartość scale-down zadziała na zawartość wspomnianego elementu HTML tak, jak wartość none.

Przykład
tło elementu - img
lew

rozmiar zawartości, która została dołączona do danej strony internetowej za pomocą elementu img, który znajduje się powyżej, została odpowiednio przeskalowana, ponieważ do wspomnianego elementu img została dodana właściwość object-fit wraz z wartością scale-down

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   img {
    display:block;
    width:300px;
    height:400px;
    background-color:#DFF;
    object-fit:scale-down;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">
  </div>

 </body>
</html>

fill

fill - szerokość oraz wysokość zawartości danego elementu HTML będzie miała takie same rozmiary, jakie ustaliliśmy dla wspomnianego elementu HTML za pomocą właściwości width oraz height lub za pomocą atrybutów width oraz height. Jest to wartość domyślna.

Przykład
tło elementu - img
lew

domyślnie rozmiar zawartości, która jest dołączona do danej strony internetowej za pomocą różnych elementów HTML jest taki sam jak rozmiar elementu HTML, który reprezentuje daną zawartość

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   img {
    display:block;
    width:300px;
    height:400px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <img src="http://webkod.pl/img/lion.png" alt="lew">
  </div>

 </body>
</html>