left

Za pomocą właściwości left możemy określić pozycję elementu HTML, który nie jest elementem wyświetlonym w domyślnej, statycznej pozycji. Pozycja takiego elementu HTML będzie liczona od lewej strony.

Dostępne wartości dla właściwości left
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości lewego odsunięcia elementu
auto domyślna pozycja elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości left
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość left możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów HTML, które nie są wyświetlone jako elementy statyczne, czyli dla takich elementów HTML, które posiadają w sobie wartość właściwości position różną od static.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz bez wartości auto
Interpretacja właściwości left
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość left pojawiła się od specyfikacji CSS2

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia wielkości odsunięcia elementu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
ten element div jest wyświetlony w pozycji relatywnej i został on odsunięty od lewej krawędzi swojej pozycji początkowej o 30 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość left wraz z wartością 30px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    position:relative;
    left:30px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div jest wyświetlony w pozycji relatywnej i został on odsunięty od lewej krawędzi swojej pozycji początkowej o 30 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość left wraz z wartością 30px
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - przeglądarka internetowa automatycznie ustali położenia danego elementu HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie przeglądarka internetowa sama określi pozycję początkową dla elementu HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    position:relative;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie przeglądarka internetowa sama określi pozycję początkową dla elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>