float

Za pomocą właściwości float możemy sprawić, aby dany element stał się elementem unoszącym się w lewą lub prawą stronę.

Dostępne wartości dla właściwości float
Wartość Opis
left element unoszący się w lewo
right element unoszący się w prawo
none element nieunoszący się
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości float
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość float możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości float
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość float pojawiła się od specyfikacji CSS1
Zobacz również:
Unoszący się element HTML - Kurs CSS Dział I
Kilka blokowych elementów HTML obok siebie - Kurs CSS Dział I
Tworzymy rozwijane poziome menu CSS - Kurs CSS Dział IV

left

left - element HTML będzie unosił się w lewą stronę.

Przykład
ten element div będzie unosił się w lewą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość float wraz z wartością left
ten element div będzie unosił się w lewą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość float wraz z wartością left

ten element p znajduje się pod elementami z właściwością float, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość clear wraz z wartością both

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    float:left;
    width:30%;
    margin-bottom:15px;
    margin-right:15px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   p {
    clear:both;
    padding:15px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div będzie unosił się w lewą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość float wraz z wartością left
  </div>

  <div>
   ten element div będzie unosił się w lewą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość float wraz z wartością left
  </div>

  <p>
   ten element p znajduje się pod elementami z właściwością float, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość clear wraz z wartością both
  </p>

 </body>
</html>

none

none - element HTML nie będzie posiadał cech elementu unoszącego się. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie element HTML nie ma cech elementu unoszącego się
domyślnie element HTML nie ma cech elementu unoszącego się
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   div {
    width:40%;
    margin-bottom:15px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML nie ma cech elementu unoszącego się
  </div>

  <div>
   domyślnie element HTML nie ma cech elementu unoszącego się
  </div>

 </body>
</html>