display

Za pomocą właściwości display możemy ustalić w jaki sposób dany element HTML ma być interpretowany przez przeglądarkę internetową. Na przykład dany element może być interpretowany przez przeglądarkę jako element wyświetlany w linii, czy też w bloku.

Dostępne wartości dla właściwości display
Wartość Opis
block element interpretowany przez przeglądarkę jako element blokowy
inline element interpretowany przez przeglądarkę jako element liniowy
inline-block element interpretowany przez przeglądarkę jako element liniowo-blokowy
list-item element interpretowany przez przeglądarkę jako element listy HTML
none ukrycie elementu
elementy tabeli element interpretowany przez przeglądarkę jako element tabeli HTML
flex utworzenie blokowego elastycznego układu elementów HTML Sprawdź interpretację w kategorii Elastyczność.
inline-flex utworzenie liniowego elastycznego układu elementów HTML Sprawdź interpretację w kategorii Elastyczność.
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości display
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość display możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
animowanie nie
Interpretacja właściwości display
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak Przeglądarka Internet Explorer w wersji wcześniejszej niż 8 nie interpretuje takich wartości jak: inline-table, table-caption, table, table-column, table-column-group, table-row, table-row-group. Ponadto wartość inline-block jest błędnie interpretowana.
Właściwość display pojawiła się od specyfikacji CSS1
Zobacz również:
Elementy wyświetlane w linii lub w bloku - Kurs CSS Dział I
Manipulacja właściwością "display" - Kurs CSS Dział I
Tworzymy rozwijane poziome menu CSS - Kurs CSS Dział IV

block

block - element HTML będzie wyświetlany w bloku (jeden pod drugim). Element będzie interpretowany przez przeglądarkę internetową jako element blokowy. Dowiedz się więcej o elementach wyświetlanych w linii lub bloku.

Przykład
ten element span jest wyświetlony jako element blokowy, ponieważ do wspomnianego elementu span została dodana właściwość display wraz z wartością block ten element span jest wyświetlony jako element blokowy, ponieważ do wspomnianego elementu span została dodana właściwość display wraz z wartością block
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   span {
    display:block;
    padding:15px;
    margin-bottom:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <span>ten element span jest wyświetlony jako element blokowy, ponieważ do wspomnianego elementu span została dodana właściwość display wraz z wartością block</span>
  <span>ten element span jest wyświetlony jako element blokowy, ponieważ do wspomnianego elementu span została dodana właściwość display wraz z wartością block</span>

 </body>
</html>

inline

inline - element HTML będzie wyświetlany w linii (jeden obok drugiego). Element będzie interpretowany przez przeglądarkę internetową jako element liniowy. Dowiedz się więcej o elementach wyświetlanych w linii lub bloku.

Przykład
ten element div jest wyświetlony w linii, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość display wraz z wartością inline
ten element div jest wyświetlony w linii, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość display wraz z wartością inline
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   div {
    display:inline;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>ten element div jest wyświetlony w linii, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość display wraz z wartością inline</div>
  <div>ten element div jest wyświetlony w linii, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość display wraz z wartością inline</div>

 </body>
</html>

inline-block

inline-block - element HTML będzie interpretowany przez przeglądarkę internetową jako element liniowy, lecz z zachowaniem pewnych cech elementu blokowego.

Element z daną wartością będzie interpretowany przez swojego rodzica jako jego element liniowy, dlatego wyśrodkowanie go będzie możliwe za pomocą właściwości text-align wraz z wartością center.

Umieszczenie elementów jeden pod drugim będzie możliwe za pomocą polecenia <br>.

Określenie ułożenia między elementami względem ich wysokości będzie możliwe za pomocą właściwości vertical-align.

Ponadto sam element HTML z wartością inline-block zachowa w sobie pewne cechy elementu blokowego, dzięki czemu takie właściwości jak: padding, margin, width, height będą na niego oddziaływały jak na normalny element blokowy.

Wartość inline-block jest błędnie interpretowana przez przeglądarkę IE w wersji wcześniejszej niż 8. Jednak możemy rozwiązać ten problem dodając wartość inline do tych elementów, które miały otrzymać wartość inline-block, lecz należy pamiętać, że ta reguła ma być przeznaczona tylko dla przeglądarki IE w wersji wcześniejszej niż 8. Dlatego należy posłużyć się możliwością stworzenia osobnego stylu dla przeglądarki IE.

Przykład

element - p

element - p


element - p

element - p

elementy p, które zostały zaprezentowane powyżej, mają w sobie cechy elementu liniowego z zachowaniem pewnych cech elementu blokowego, ponieważ do wspomnianych elementów p została dodana właściwość display wraz z wartością inline-block

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;
   }

   p {
    display:inline-block;
    background-color:#5DD;
    width:25%;
    margin:1px;
    padding:15px;
   }
  </style>

  <!--[if lte IE 7]>
   <style>
    p {
      display:inline;
    }
   </style>
  <![endif]-->

 </head>

 <body>

  <div>
   <p>element - p</p><p>element - p</p><br>
   <p>element - p</p><p>element - p</p>
  </div>

 </body>
</html>

list-item

list-item - element HTML będzie interpretowany przez przeglądarkę internetową jako element listy HTML, czyli element li.

Przykład
ten element div jest interpretowany przez przeglądarkę internetową jako element listy HTML, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość display wraz z wartością list-item
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    display:list-item;
    list-style-position:inside;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div jest interpretowany przez przeglądarkę internetową jako element listy HTML, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość display wraz z wartością list-item
  </div>

 </body>
</html>

none

none - element HTML nie będzie wyświetlany.

Przykład

element div, który znajduje się powyżej, nie jest wyświetlony, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość display wraz z wartością none

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    display:none;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   przykładowy element - div
  </div>

 </body>
</html>

elementy tabeli

elementy tabeli - wartości podane poniżej sprawiają, że dany element HTML jest interpretowany przez przeglądarkę internetową jako konkretny element tabeli.

Wartości właściwości display - elementy tabeli HTML
table-caption - element będzie interpretowany jako element caption
table-cell - element będzie interpretowany jako element td lub th
table-column - element będzie interpretowany jako element col
table-column-group - element będzie interpretowany jako element colgroup
table-footer-group - element będzie interpretowany jako element tfoot
table-header-group - element będzie interpretowany jako element thead
table-row - element będzie interpretowany jako element tr
table-row-group - element będzie interpretowany jako element tbody
inline-table - element będzie traktowany jako element table umieszczony w elemencie liniowym (będzie on zawartością elementu liniowego z zachowaniem pewnych cech tabeli)
Przykład
To jest opis tabeli - 1

komórka - 1 komórka - 2 komórka - 3

komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6

komórka - 7 komórka - 8 komórka - 9

elementy HTML, które zostały zaprezentowane powyżej, mają w sobie cechy elementów tabeli HTML, ponieważ do wspomnianych elementów HTML została dodana właściwość display wraz z różnymi wartościami, które należą do grupy table

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    display:table;
    caption-side:bottom;
    table-layout:fixed;
    border-spacing:10px;
    margin:0 auto;
    border:1px solid #000;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;
   }

   div div {
    display:table-caption;
    border:1px solid #000;
    border-top:none;
    background-color:#5DD;
    padding:5px;
   }

   div p {
    display:table-row;
   }

   div p span {
    display:table-cell;
    border:1px solid #000;
    padding:5px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <div>To jest opis tabeli - 1</div>
   <p>
    <span>komórka - 1</span>
    <span>komórka - 2</span>
    <span>komórka - 3</span>
   </p>
   <p>
    <span>komórka - 4</span>
    <span>komórka - 5</span>
    <span>komórka - 6</span>
   </p>
   <p>
    <span>komórka - 7</span>
    <span>komórka - 8</span>
    <span>komórka - 9</span>
   </p>
  </div>

 </body>
</html>

flex

flex - utworzenie elastycznego układu elementów HTML, którego rodzic jest interpretowany przez przeglądarkę internetową jako element blokowy.

Więcej przykładów w kategorii Elastyczność.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

układ elementów HTML, które zostały zaprezentowane powyżej, jest blokowym elastycznym układem elementów HTML, ponieważ do rodzica, czyli elementu div, została dodana właściwość display wraz z wartością flex

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

inline-flex

inline-flex - utworzenie elastycznego układu elementów HTML, którego rodzic jest interpretowany przez przeglądarkę internetową jako element liniowy z zachowaniem pewnych cech elementu blokowego (tych samych cech jak w przypadku elementu, który posiada w sobie właściwość display:inline-block;).

Więcej przykładów w kategorii Elastyczność.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

układ elementów HTML, które zostały zaprezentowane powyżej, jest liniowym elastycznym układem elementów HTML, ponieważ do rodzica, czyli elementu div, została dodana właściwość display wraz z wartością inline-flex

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:inline-flex;
    display:-webkit-inline-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>