clip

Za pomocą właściwości clip możemy sprawić, aby krawędzie elementu HTML zostały ucięte. Właściwość clip jest przeznaczona dla elementów pozycjonowanych absolutnie lub wyświetlonych w pozycji ustalonej.

Dostępne wartości dla właściwości clip
Wartość Opis
rect() określenie wartości przycięcia krawędzi elementu
auto usunięcie przycięcia elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości clip
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość clip możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów HTML, które są wyświetlone w pozycji absolutnej lub ustalonej, czyli dla takich elementów HTML, które posiadają w sobie właściwość position wraz z wartością absolute lub fixed.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz bez wartości auto
Interpretacja właściwości clip
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość clip pojawiła się od specyfikacji CSS2

rect()

rect() - za pomocą funkcji rect() możemy określić w jaki sposób krawędzie danego elementu HTML (pozycjonowanego za pomocą stylu absolute lub fixed) mają zostać przycięte.

( y2, x1, y1, x2 )
y2 - określa ilość ucięcia danego elementu HTML od jego górnej krawędzi, dzięki czemu górna część danego elementu HTML może zostać przycięta. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
x1 - określa widoczność danego elementu HTML od jego lewej krawędzi, dzięki czemu prawa część danego elementu HTML może zostać przycięta. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
y1 - określa widoczność danego elementu HTML od jego górnej krawędzi, dzięki czemu dolna część danego elementu HTML może zostać przycięta. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
x2 - określa ilość ucięcia danego elementu HTML od jego lewej krawędzi, dzięki czemu lewa część danego elementu HTML może zostać przycięta. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
Przykład
prawa część w tym elemencie div została ucięta, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość clip wraz z funkcją rect(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 0,300px,90px,0
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    position:absolute;
    clip:rect(0,300px,90px,0);
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   prawa część w tym elemencie div została ucięta, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość clip wraz z funkcją rect, w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 0,300px,90px,0
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - element HTML nie zostanie ucięty. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie element HTML wyświetlony w pozycji absolutnej jest w pełni widoczny
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    position:absolute;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML wyświetlony w pozycji absolutnej jest w pełni widoczny
  </div>

 </body>
</html>