clear

Za pomocą właściwości clear możemy ustalić, czy element unoszący się w lewą lub prawa stronę może unosić się nad danym elementem HTML.

Dostępne wartości dla właściwości clear
Wartość Opis
left element unoszący się w lewą stronę nie może znaleźć się nad danym elementem
right element unoszący się w prawą stronę nie może znaleźć się nad danym elementem
both żaden element unoszący się nie może znaleźć się nad danym elementem
none każdy element unoszący się może znaleźć się nad danym elementem
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości clear
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość clear możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych. Element z właściwością clear oddziałuje tylko na elementy HTML z właściwością float, które występują bezpośrednio przed nim, w kodzie HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości clear
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość clear pojawiła się od specyfikacji CSS1
Zobacz również:
Dodatkowy element HTML - Kurs CSS Dział I

left

left - element unoszący się w lewą stronę nie będzie mógł znaleźć się nad danym elementem HTML.

Przykład

ten element p unosi się w lewą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość float wraz z wartością left

element unoszący się w lewą stronę nie może znaleźć się nad danym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość clear wraz z wartością left
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    float:left;
    width:40%;
    padding:15px;
    margin:0 0 15px;
    background-color:#5DD;
   }

   div {
    clear:left;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   ten element p unosi się w lewą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość float wraz z wartością left
  </p>

  <div>
   element unoszący się w lewą stronę nie może znaleźć się nad danym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość clear wraz z wartością left
  </div>

 </body>
</html>

both

both - żaden element unoszący się nie będzie mógł znaleźć się nad danym elementem HTML.

Przykład

ten element p unosi się w lewą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość float wraz z wartością left

ten element p unosi się w prawą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość float wraz z wartością right

żaden element unoszący się nie może znaleźć się nad danym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość clear wraz z wartością both
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   p {
    float:left;
    width:40%;
    padding:15px;
    margin:0 0 15px;
    background-color:#5DD;
   }

   div {
    clear:both;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   ten element p unosi się w lewą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość float wraz z wartością left
  </p>

  <p style="float:right;">
   ten element p unosi się w prawą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość float wraz z wartością right
  </p>

  <div>
   żaden element unoszący się nie może znaleźć się nad danym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość clear wraz z wartością both
  </div>

 </body>
</html>

none

none - każdy element unoszący się będzie mógł znaleźć się nad danym elementem HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład

ten element p unosi się w lewą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość float wraz z wartością left

domyślnie każdy element unoszący się może znaleźć się nad innym elementem HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   p {
    float:left;
    width:60%;
    padding:15px;
    margin:15px;
    background-color:#5DD;
   }

   div {
    clear:none;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   ten element p unosi się w lewą stronę, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość float wraz z wartością left
  </p>

  <div>
   domyślnie każdy element unoszący się może znaleźć się nad innym elementem HTML
  </div>

 </body>
</html>