box-decoration-break

Za pomocą właściwości box-decoration-break możemy określić czy podczas wyświetlenia elementu HTML, gdy dany element HTML musi zostać przełamany na nowo, jego dodatkowa dekoracja utworzona za pomocą różnych właściwości (background-image, border-radius, box-shadow, margin, padding, border oraz innych) ma zostać sklonowana na nowo.

Dostępne wartości dla właściwości box-decoration-break
Wartość Opis
clone sklonowanie na nowo dodatkowej dekoracji elementu HTML podczas przełamania
slice brak klonowania na nowo dodatkowej dekoracji elementu HTML podczas przełamania
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości box-decoration-break
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość box-decoration-break możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • slice
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie brak
Interpretacja właściwości box-decoration-break
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer nie
Właściwość box-decoration-break pojawiła się od specyfikacji CSS3

clone

clone - dodatkowa dekoracja elementu HTML zostanie sklonowana na nowo, gdy dany element musi zostać przełamany na nowo.

Przykład
dodatkowe dekoracje tego elementu span zostały sklonowane na nowo, gdy dany element span musiał zostać przełamany na nowo, ponieważ do wspomnianego elementu span została dodana właściwość box-decoration-break wraz z wartością clone
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   span {
    box-decoration-break:clone;
    -webkit-box-decoration-break:clone; /* Dla przeglądarki Google Chrome, Opera, Safari */
    border:3px solid #000;
    border-radius:12px;
    box-shadow:0 2px 2px 1px #F00;
    padding:15px;
    line-height:80px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <span>
   dodatkowe dekoracje tego elementu span zostały sklonowane na nowo, gdy dany element span musiał zostać przełamany na nowo, ponieważ do wspomnianego elementu span została dodana właściwość box-decoration-break wraz z wartością clone
  </span>

 </body>
</html>

slice

slice - dodatkowa dekoracja elementu HTML nie zostanie sklonowana na nowo, gdy dany element musi zostać przełamany na nowo. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie dodatkowe dekoracje elementu HTML nie są klonowane na nowo, gdy dany element HTML musi zostać przełamany na nowo
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   span {
    border:3px solid #000;
    border-radius:12px;
    box-shadow:0 2px 2px 1px #F00;
    padding:15px;
    line-height:80px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <span>
   domyślnie dodatkowe dekoracje elementu HTML nie są klonowane na nowo, gdy dany element HTML musi zostać przełamany na nowo
  </span>

 </body>
</html>