border-radius

Za pomocą właściwości border-radius możemy zaokrąglić wszystkie bądź niektóre rogi danego elementu HTML. Efekt będzie widoczny w przypadku gdy element będzie posiadał widoczne obramowanie bądź tło.

Dostępne wartości dla właściwości border-radius
Wartość Opis
kilka wartości zaokrągleń rogów określenie wartości zaokrąglenia rogów elementu za pomocą kombinacji wartości
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-radius
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-radius możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości border-radius
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Właściwość border-radius pojawiła się od specyfikacji CSS3

kilka wartości zaokrągleń rogów

kilka wartości zaokrągleń rogów - do określenia zaokrąglenia rogów elementu możemy użyć wartości wyrażonych w pikselach bądź w innych jednostkach występujących w CSS. Poznaj więcej jednostek CSS.

Pod spodem zostały zaprezentowane możliwe sposoby podawania wartości zaokrąglenia rogów elementu HTML.
Wartość Znaczenie Rezultat
6px wszystkie rogi elementu zaokrąglone na 6px
6px 12px lewy górny i prawy dolny na 6px
prawy górny i lewy dolny na 12px
6px 12px 18px lewy górny na 6px
prawy górny i lewy dolny na 12px
prawy dolny na 18px
6px 12px 18px 24px lewy górny na 6px
prawy górny na 12px
prawy dolny na 18px
lewy dolny na 24px

Ponadto, jeżeli chcemy określić różne wartości zaokrąglenia rogów elementu HTML w poziomie oraz w pionie, to obie grupy wartości należy oddzielić od siebie ukośnikiem /.

Zapis border-radius: 50px 25px / 5px 10px 15px 20px; oznacza:
lewy górny i prawy dolny róg elementu będzie zaokrąglony, a wartość zaokrąglenia tych rogów w pionie będzie wynosić - 50px
prawy górny i lewy dolny róg elementu będzie zaokrąglony, a wartość zaokrąglenia tych rogów w pionie będzie wynosić - 25px
lewy górny róg elementu będzie zaokrąglony, a wartość zaokrąglenia tego rogu w poziomie będzie wynosić - 5px
prawy górny róg elementu będzie zaokrąglony, a wartość zaokrąglenia tego rogu w poziomie będzie wynosić - 10px
prawy dolny róg elementu będzie zaokrąglony, a wartość zaokrąglenia tego rogu w poziomie będzie wynosić - 15px
lewy dolny róg elementu będzie zaokrąglony, a wartość zaokrąglenia tego rogu w poziomie będzie wynosić - 20px
Rezultat
50px 25px / 5px 10px 15px 20px
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 border-radius:6px 12px 18px 24px;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 border-top-left-radius:6px;
 border-top-right-radius:12px;
 border-bottom-right-radius:18px;
 border-bottom-left-radius:24px;
}
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 border-radius:24px 18px 12px 6px / 6px 12px 18px 24px;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 border-top-left-radius:24px 6px;
 border-top-right-radius:18px 12px;
 border-bottom-right-radius:12px 18px;
 border-bottom-left-radius:6px 24px;
}
Przykład
wartość zaokrąglenia wszystkich rogów w tym elemencie div wynosi 18 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-radius wraz z wartością 18px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-radius:18px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość zaokrąglenia wszystkich rogów w tym elemencie div wynosi 18 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-radius wraz z wartością 18px
  </div>

 </body>
</html>