border-image-width

Za pomocą właściwości border-image-width możemy określić szerokość obrazkowego obramowania elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości border-image-width
Wartość Opis
kilka wartości szerokości obrazkowego obramowania określenie szerokości obrazkowego obramowania za pomocą kombinacji wartości
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-image-width
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-image-width możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 1
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości border-image-width
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość border-image-width pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - obrazkowego obramowania CSS3

kilka wartości szerokości obrazkowego obramowania

kilka wartości szerokości obrazkowego obramowania - nasze wartości szerokości obrazkowego obramowania możemy podawać na kilka sposobów. Wspomniane wartości mogą być wyrażone za pomocą różnych jednostek CSS.

Możemy podać również wartość auto, która będzie wynosiła tyle samo ile obszary, które zostały wyznaczone za pomocą właściwości border-image-slice.

Pod spodem zostały zaprezentowane możliwe sposoby podawania wartości szerokości obrazkowego obramowania elementu HTML.
Wartość Znaczenie Rezultat
20px po każdej stronie szerokość obrazkowego obramowania 20px
20px 15px górna i dolna 20px
prawa i lewa 15px
20px 15px 10px górna 20px
prawa i lewa 15px
dolna 10px
20px 15px 10px 5px górna 20px
prawa 15px
dolna 10px
lewa 5px
Przykład
szerokość obrazkowego obramowania w tym elemencie div wynosi 20 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-width wraz z wartością 20px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-image-source:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png');
    border-image-slice:20;
    border-image-width:20px;
    padding:20px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   szerokość obrazkowego obramowania w tym elemencie div wynosi 20 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-width wraz z wartością 20p
  </div>

 </body>
</html>