border-image-source

Za pomocą właściwości border-image-source możemy dodać do elementu HTML obrazkowe obramowanie.

Dostępne wartości dla właściwości border-image-source
Wartość Opis
url() określenie obramowania obrazkowego
none usunięcie obrazkowego obramowania
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-image-source
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-image-source możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości border-image-source
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość border-image-source pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - obrazkowego obramowania CSS3

url()

url() - w nawiasie pomiędzy cudzysłowem należy podać ścieżkę, która wskaże gdzie znajduje się plik z obrazkiem, który chcemy, aby wypełnij obramowanie danego elementu HTML.

Zapis url('../img/obramowanie.png') oznacza:
img - folder, w którym znajduje się nasz obrazek
obramowanie - nazwa naszego obrazka, czyli nazwa pliku
.png - rozszerzenie pliku z naszym obrazkiem
/ - oznacza "wejście" do folderu (przesunięcie się o jeden poziom "do przodu" w drzewie katalogów)
../ - oznacza "wyjście" z folderu (przesunięcie się o jeden poziom "do tyłu" w drzewie katalogów)
Przykład
do tego elementu div zostało dodane obrazkowe obramowanie po jego każdej stronie, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-source wraz z wartością url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png')
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-image-source:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png');
    border-image-slice:20;
    border-image-width:20px;
    padding:20px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do tego elementu div zostało dodane obrazkowe obramowanie po jego każdej stronie, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-source wraz z wartością url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png')
  </div>

 </body>
</html>

none

none - jest to wartość domyślna, dzięki której element HTML nie posiada obrazkowego obramowania. Możemy ją również wykorzystać do usunięcia istniejącego obrazkowego obramowania.

Przykład
domyślnie element HTML nie posiada obrazkowego obramowania
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML nie posiada obrazkowego obramowania
  </div>

 </body>
</html>