border-image-slice

Za pomocą właściwości border-image-slice możemy określić w jaki sposób nasz obrazek, który stanowi obrazkowe obramowanie, zostanie pokrojony na plastry przez przeglądarkę internetową.

Dostępne wartości dla właściwości border-image-slice
Wartość Opis
kilka wartości pocięcia obrazka określenie stylu pocięcia obrazka za pomocą kombinacji wartości
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-image-slice
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-image-slice możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 100%
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości border-image-slice
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość border-image-slice pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - obrazkowego obramowania CSS3

kilka wartości pocięcia obrazka

kilka wartości pocięcia obrazka - nasze wartości pocięcia obrazka na plastry możemy podawać na kilka sposobów. Wartościami tymi mogą być liczby lub wartości wyrażone w procentach. Wartości liczbowe są traktowane jako piksele lub współrzędne wektora (w zależności czy nasz obrazek jest grafiką rastrową, czy wektorową), natomiast wartości procentowe są liczone względem rozmiaru danego obrazka.

Pod spodem zostały zaprezentowane możliwe sposoby podawania wartości pokrojenia obrazka na plastry, które utworzą obrazkowe obramowanie elementu HTML.
Wartość Znaczenie Rezultat
20 każdy obszar ma wynosić 20
20 15 górny i dolny 20
prawy i lewy 15
20 15 10 górny 20
prawy i lewy 15
dolny 10
20 15 10 5 górny 20
prawy 15
dolny 10
lewy 5
obrazkowe obramowanie

Powyżej znajduje się obrazek, który został użyty do utworzenia obrazkowego obramowania w elemencie HTML. Został on odpowiednio przygotowany, ponieważ jego rozmiar wynosi 60px × 60px, dzięki czemu obrazek możemy podzielić na kilka obszarów wykorzystując do tego celu właściwość border-image-slice.

Zapis border-image-slice:20 15 10 5; oznacza:
Pierwsza wartość właściwości border-image-slice, czyli wartość 20, odpowiada za wyznaczenie obszaru od górnej krawędzi obrazka.
Druga wartość właściwości border-image-slice, czyli wartość 15, odpowiada za wyznaczenie obszaru od prawej krawędzi obrazka.
Trzecia wartość właściwości border-image-slice, czyli wartość 10, odpowiada za wyznaczenie obszaru od dolnej krawędzi obrazka.
Czwarta wartość właściwości border-image-slice, czyli wartość 5, odpowiada za wyznaczenie obszaru od lewej krawędzi obrazka.

Gdy podamy właściwość border-image-slice wraz z samą wartością 20 to w naszym przykładowym obrazku zostaną utworzone jednakowe obszary po każdej krawędzi danego obrazka, ponieważ jego rozmiar wynosi 60 × 60, a sama wartość 20 będzie wyznaczała 20-stopikselowy obszar od każdej krawędzi obrazka, dzięki czemu przeglądarka internetowa będzie mogła wykorzystać dane obszary naszego obrazka do wypełnienia nimi danego elementu HTML.

obrazkowe obramowanie

Środkowe obszary, które znajdują się po bocznych krawędziach obrazka, domyślnie zostaną rozciągnięte, jednak możemy to zmienić, za pomocą właściwości border-image-repeat.

Przykład
obrazek, który stanowi obrazkowe obramowanie tego elementu div został pokrojony na dziewięć równych części, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-slice wraz z wartością 20
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-image-source:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png');
    border-image-slice:20;
    border-image-width:20px;
    padding:20px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazek, który stanowi obrazkowe obramowanie tego elementu div został pokrojony na dziewięć równych części, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-slice wraz z wartością 20
  </div>

 </body>
</html>