border-image-repeat

Za pomocą właściwości border-image-repeat możemy określić sposób powtarzania się obrazkowego obramowania elementu HTML.

Uwaga Niektóre przeglądarki internetowe wciąż mogą mieć problem z prawidłową interpretacją wartości space.

Dostępne wartości dla właściwości border-image-repeat
Wartość Opis
repeat powtarzanie obrazkowego obramowania
round powtarzanie obrazkowego obramowania oraz skalowanie
space powtarzanie obrazkowego obramowania oraz rozmieszczenie pustej przestrzeni
stretch rozciągnięcie obrazkowego obramowania
x y określenie poziomego oraz pionowego stylu powtarzania obrazkowego obramowania
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-image-repeat
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-image-repeat możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • stretch
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości border-image-repeat
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość border-image-repeat pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - obrazkowego obramowania CSS3

repeat

repeat - obrazkowe obramowanie będzie powtarzane nie zważając na to czy równomiernie wypełni ono poszczególne poziome oraz pionowe obszary.

Przykład
obrazkowe obramowanie tego elementu div jest powtarzane, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-repeat wraz z wartością repeat
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-image-source:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png');
    border-image-slice:20;
    border-image-width:20px;
    border-image-repeat:repeat;
    padding:20px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazkowe obramowanie tego elementu div jest powtarzane, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-repeat wraz z wartością repeat
  </div>

 </body>
</html>

round

round - obrazkowe obramowanie będzie powtarzane. Jeżeli nie wypełni ono równomiernie poziomych oraz pionowych obszarów, to poszczególne części powtarzającego się obrazkowego obramowania zostaną przeskalowane tak, aby równomiernie wypełniły poziom oraz pion.

Przykład
obrazkowe obramowanie tego elementu div jest powtarzane, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-repeat wraz z wartością round
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-image-source:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png');
    border-image-slice:20;
    border-image-width:20px;
    border-image-repeat:round;
    padding:20px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazkowe obramowanie tego elementu div jest powtarzane, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-repeat wraz z wartością round
  </div>

 </body>
</html>

space

space - obrazkowe obramowanie będzie powtarzane. Jeżeli nie wypełni ono równomiernie poziomych oraz pionowych obszarów, to przestrzeń, jaka zabrakła do równomiernego wypełnienia poziomu oraz pionu, zostanie rozłożona pomiędzy poszczególnymi częściami powtarzającego się obrazkowego obramowania.

Przykład
obrazkowe obramowanie tego elementu div jest powtarzane, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-repeat wraz z wartością space
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-image-source:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png');
    border-image-slice:20;
    border-image-width:20px;
    border-image-repeat:space;
    padding:20px;
    backgspace-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazkowe obramowanie tego elementu div jest powtarzane, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-repeat wraz z wartością space
  </div>

 </body>
</html>

stretch

stretch - obrazkowe obramowanie nie będzie powtarzane i zostanie rozciągnięte. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie obrazkowe obramowanie elementu HTML nie jest powtarzane, ponieważ jest rozciągane
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-image-source:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png');
    border-image-slice:20;
    border-image-width:20px;
    padding:20px;
    backgspace-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie obrazkowe obramowanie elementu HTML nie jest powtarzane, ponieważ jest rozciągane
  </div>

 </body>
</html>

powtarzanie w poziomie oraz pionie

powtarzanie w poziomie oraz pionie - do określenia sposobu powtarzania się obrazkowego obramowania elementu HTML, możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| x | y |
x - określa sposób powtarzania się obrazkowego obramowania elementu HTML wzdłuż górnej oraz dolnej krawędzi wspomnianego elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą dostępnych wartości właściwości border-image-repeat.
y - wartość ta nie jest wymagana. Wartość y określa sposób powtarzania się obrazkowego obramowania elementu HTML wzdłuż lewej oraz prawej krawędzi wspomnianego elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą dostępnych wartości właściwości border-image-repeat. Wartością domyślną wartości y jest wartość wartości x, którą podaliśmy.
Przykład
obrazkowe obramowanie w tym elemencie div jest powtarzane w obu kierunkach, lecz za pomocą różnego stylu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-repeat wraz z następującymi wartościami: round stretch
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-image-source:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png');
    border-image-slice:20;
    border-image-width:20px;
    border-image-repeat:stretch repeat;
    padding:20px;
    backgspace-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazkowe obramowanie w tym elemencie div jest powtarzane w obu kierunkach, lecz za pomocą różnego stylu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-repeat wraz z następującymi wartościami: round stretch
  </div>

 </body>
</html>