border-image-outset

Za pomocą właściwości border-image-outset możemy określić odległość obrazkowego obramowania od obszaru elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości border-image-outset
Wartość Opis
kilka wartości odległości obrazkowego obramowania określenie odległości obrazkowego obramowania od elementu, za pomocą kombinacji wartości
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-image-outset
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-image-outset możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości border-image-outset
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość border-image-outset pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - obrazkowego obramowania CSS3

kilka wartości odległości obrazkowego obramowania

kilka wartości szerokości obrazkowego obramowania - nasze wartości odległości obrazkowego obramowania od obszaru elementu HTML możemy podawać na kilka sposobów. Wspomniane wartości mogą być wyrażone za pomocą różnych jednostek CSS.

Pod spodem zostały zaprezentowane możliwe sposoby podawania wartości odległości obrazkowego obramowania od elementu HTML.
Wartość Znaczenie Rezultat
5px odległość obrazkowego obramowania od elementu po każdej stronie 5px
5px 10px górna i dolna 5px
prawa i lewa 10px
5px 10px 15px górna 5px
prawa i lewa 10px
dolna 15px
5px 10px 15px 20px górna 5px
prawa 10px
dolna 15px
lewa 20px
Przykład
odległość obrazkowego obramowania od tego elementu div wynosi 15 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-outset wraz z wartością 15px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-image-source:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png');
    border-image-slice:20;
    border-image-width:20px;
    border-image-outset:15px;
    padding:20px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   odległość obrazkowego obramowania od tego elementu div wynosi 15 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image-outset wraz z wartością 15px
  </div>

 </body>
</html>