border-image

Za pomocą właściwości border-image możemy jednocześnie użyć kilku wartości opisujących obrazkowe obramowanie elementu HTML, dzięki czemu nasz kod stanie się nieco krótszy.

Uwaga Obrazkowe obramowanie dodane do tabeli HTML, która posiada w sobie właściwość border-collapse wraz z wartością collapse, może nie dać pożądanego efektu.

Dostępne wartości dla właściwości border-image
Wartość Opis
wzór wartości obrazkowego obramowania określenie wyglądu obrazkowego obramowania za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-image
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-image możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość border-image
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości border-image
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość border-image pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - obrazkowego obramowania CSS3

wzór wartości obrazkowego obramowania

wzór wartości obrazkowego obramowania - do określenia kilku cech obrazkowego obramowania możemy wykorzystać kilka wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją. Ponadto wartość /width oraz wartość /outset wymaga ukośnika, np. /20px, dzięki czemu przeglądarka internetowa może ją odróżnić od wartości 20, która w tym wypadku określa właściwość border-image-slice. Pierwsza wartość wraz ze znakiem /, która wystąpi w naszym zapisie, będzie traktowana przez przeglądarkę internetową jako wartość, która należy do właściwości border-image-width, natomiast druga wartość wraz ze znakiem /, która wystąpi w naszym zapisie, będzie traktowana przez przeglądarkę internetową jako wartość, która należy do właściwości border-image-outset.

| source | slice | /width | /outset | repeat |
source - określa obrazkowe obramowanie elementu HTML, czyli właściwość border-image-source.
slice - określa styl pokrojenia obrazka stanowiącego obrazkowe obramowanie elementu HTML, czyli właściwość border-image-slice.
/width - określa szerokość obrazkowego obramowania elementu HTML, czyli właściwość border-image-width.
/outset - określa odległość obrazkowego obramowania od elementu HTML, czyli właściwość border-image-outset.
repeat - określa styl powtarzania się obrazkowego obramowania elementu HTML, czyli właściwość border-image-repeat.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości border-image. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostaną dodane wartości domyślne należące do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 border-image:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png') 20 10 /20px 10px /10px 5px repeat stretch;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 border-image-source:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png');
 border-image-slice:20 10;
 border-image-width:20px 10px;
 border-image-outset:10px 5px;
 border-image-repeat:repeat stretch;
}
Przykład
obrazkowe obramowanie, które zostało dodane do tego elementu div posiada kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image wraz z następującymi wartościami: url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png') 20 /20px round stretch
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-image:url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png') 20 /20px round stretch;
    padding:20px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazkowe obramowanie, które zostało dodane do tego elementu div posiada kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-image wraz z następującymi wartościami: url('http://webkod.pl/img/obramowanie.png') 20 /20px round stretch
  </div>

 </body>
</html>