border-bottom-right-radius

Za pomocą właściwości border-bottom-right-radius możemy zaokrąglić prawy dolny róg elementu HTML. Efekt będzie widoczny w przypadku gdy element będzie posiadał widoczne obramowanie bądź tło.

Dostępne wartości dla właściwości border-bottom-right-radius
Wartość Opis
x y określenie własnej wartości prawego dolnego zaokrąglenia rogu elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-bottom-right-radius
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-bottom-right-radius możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości border-bottom-right-radius
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Właściwość border-bottom-right-radius pojawiła się od specyfikacji CSS3

wzór zaokrąglenia prawego dolnego rogu

wzór zaokrąglenia prawego dolnego rogu - do określenia zaokrąglenia prawego dolnego rogu elementu HTML możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| x | y |
x - określa zaokrąglenie w poziomie prawego dolnego rogu elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
y - wartość ta nie jest wymagana. Wartość y określa zaokrąglenie w pionie prawego dolnego rogu elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartością domyślną wartości y jest wartość x, którą podaliśmy.

Gdy podamy tylko jedną wartość, wartość ta będzie oznaczała wartość zaokrąglenia prawego dolnego rogu elementu HTML zarówno w poziomie jak i w pionie. zaokrąglony lewy górny róg elementu Gdy podamy dwie wartości, pierwsza z nich będzie oznaczała wartość zaokrąglenia w poziomie prawego dolnego rogu elementu HTML, a druga wartość będzie oznaczała wartość zaokrąglenie w pionie prawego dolnego rogu elementu HTML. zaokrąglony lewy górny róg elementu

Przykład
wartość zaokrąglenia prawego dolnego rogu w tym elemencie div, zarówno w poziomie jak i w pionie, wynosi 12 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-top-left-radius wraz z wartością 12px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-top-left-radius:12px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość zaokrąglenia prawego dolnego rogu w tym elemencie div wynosi 12 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-top-left-radius wraz z wartością 12px
  </div>

 </body>
</html>