list-style-position

Za pomocą właściwości list-style-position możemy zmienić pozycję wyróżnika elementu li.

Dostępne wartości dla właściwości list-style-position
Wartość Opis
inside wyróżnik listy HTML zostanie umieszczony w zawartości elementu
outside wyróżnik listy HTML będzie znajdował się poza zawartością elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości list-style-position
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość list-style-position możemy dodać do elementu li lub jego elementu rodzica. Najczęściej elementem rodzicem elementu li jest element ul lub ol.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • outside
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości list-style-position
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość list-style-position pojawiła się od specyfikacji CSS1

inside

inside - wyróżnik listy znajdzie się w zawartości elementu li.

Przykład
 • przykładowy element - li
 • przykładowy element - li
 • przykładowy element - li

wyróżnik listy ul, która została umieszczona powyżej, znalazł się wewnątrz elementu li, ponieważ do wspomnianej listy ul została dodana właściwość list-style-position wraz z wartością inside

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   ul {
    list-style-position:inside;
    margin:0;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   ul li {
    border:1px dashed #000;
    margin:5px 0;
    padding:5px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <ul>
   <li>przykładowy element - li</li>
   <li>przykładowy element - li</li>
   <li>przykładowy element - li</li>
  </ul>

 </body>
</html>

outside

outside - wyróżnik listy będzie oddzielony od obszaru przeznaczonego na zawartość elementu li. Jest to wartość domyślna.

Przykład
 • przykładowy element - li
 • przykładowy element - li
 • przykładowy element - li

domyślnie wyróżnik listy ul znajduje się na zewnątrz elementu li

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   ul {
    margin:0;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   ul li {
    border:1px dashed #000;
    margin:5px 0;
    padding:5px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <ul>
   <li>przykładowy element - li</li>
   <li>przykładowy element - li</li>
   <li>przykładowy element - li</li>
  </ul>

 </body>
</html>