list-style-image

Za pomocą właściwości list-style-image możemy zamienić wyróżnik elementu li, na dowolny obrazek.

Dostępne wartości dla właściwości list-style-image
Wartość Opis
url() określenie wyróżnika obrazkowego
none usunięcie wyróżnika obrazkowego z listy HTML
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości list-style-image
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość list-style-image możemy dodać do elementu li lub jego elementu rodzica. Najczęściej elementem rodzicem elementu li jest element ul lub ol.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości list-style-image
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość list-style-image pojawiła się od specyfikacji CSS1

url()

url() - w nawiasie pomiędzy cudzysłowem należy podać ścieżkę, która wskaże gdzie znajduje się plik z obrazkiem, który chcemy, aby zastąpił wyróżnik elementu li.

Zapis url('../img/wyroznik.png') oznacza:
img - folder, w którym znajduje się nasz obrazek
wyroznik - nazwa naszego obrazka, czyli nazwa pliku
.png - rozszerzenie pliku z naszym obrazkiem
/ - oznacza "wejście" do folderu (przesunięcie się o jeden poziom "do przodu" w drzewie katalogów)
../ - oznacza "wyjście" z folderu (przesunięcie się o jeden poziom "do tyłu" w drzewie katalogów)

Ponadto możemy użyć obrazka, który znajduje się na innym serwerze, wtedy ścieżka do pliku wyglądałaby następująco - url('http://www.nazwa_domeny.pl/folder/wyroznik.png')

Przykład
 • przykładowy element - li
 • przykładowy element - li
 • przykładowy element - li

wyróżnik listy ul, która została umieszczona powyżej, został zmieniony na obrazek, ponieważ do wspomnianej listy ul została dodana właściwość list-style-image wraz z wartością url('http://webkod.pl/img/wyroznik.png')

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   ul {
    list-style-image:url('http://webkod.pl/img/wyroznik.png');
    list-style-position:inside;
    margin:0;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   ul li {
    border:1px dashed #000;
    margin:5px 0;
    padding:5px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <ul>
   <li>przykładowy element - li</li>
   <li>przykładowy element - li</li>
   <li>przykładowy element - li</li>
  </ul>

 </body>
</html>

none

none - usunięcie wyróżnika obrazkowego z elementu li. Jest to wartość domyślna.

Przykład
 • przykładowy element - li
 • przykładowy element - li
 • przykładowy element - li

domyślnie wyróżnik listy ul nie jest obrazkiem

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   ul {
    list-style-position:inside;
    margin:0;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   ul li {
    border:1px dashed #000;
    margin:5px 0;
    padding:5px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <ul>
   <li>przykładowy element - li</li>
   <li>przykładowy element - li</li>
   <li>przykładowy element - li</li>
  </ul>

 </body>
</html>