list-style

Za pomocą właściwości list-style możemy zmienić styl wyróżnika, zamienić wyróżnik na dowolny obrazek, jak również zmienić jego pozycję w danym elemencie li.

Dostępne wartości dla właściwości list-style
Wartość Opis
wzór wartości wyróżnika określenie wyglądu wyróżnika listy za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości list-style
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość list-style możemy dodać do elementu li lub jego elementu rodzica. Najczęściej elementem rodzicem elementu li jest element ul lub ol.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość list-style
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości list-style
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość list-style pojawiła się od specyfikacji CSS1
Zobacz również:
Tworzymy rozwijane poziome menu CSS - Kurs CSS Dział IV

wzór wartości wyróżnika

wzór wartości wyróżnika - do określenia kilku cech wyróżnika elementu HTML możemy wykorzystać kilka wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| type | position | image |
type - określa styl wyróżnika listy, czyli właściwość list-style-type.
position - określa pozycję wyróżnika listy, czyli właściwość list-style-position.
image - określa obrazkowy wyróżnik listy, czyli właściwość list-style-image.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości list-style. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostaną dodane wartości domyślne należące do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 list-style:decimal inside url('http://webkod.pl/img/wyroznik.png');
}

/* Reguła - 2 */
div {
 list-type:decimal;
 list-position:inside;
 list-image:url('http://webkod.pl/img/wyroznik.png');
}
Przykład
 • przykładowy element - li
 • przykładowy element - li
 • przykładowy element - li

wyróżnik listy ul, która została umieszczona powyżej, posiada w sobie kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianej listy ul została dodana właściwość list-style wraz z następującymi wartościami: decimal inside url('http://webkod.pl/img/wyroznik.png')

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   ul {
    list-style:decimal inside url('http://webkod.pl/img/wyroznik.png');
    list-style-position:inside;
    margin:0;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   ul li {
    border:1px dashed #000;
    margin:5px 0;
    padding:5px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <ul>
   <li>przykładowy element - li</li>
   <li>przykładowy element - li</li>
   <li>przykładowy element - li</li>
  </ul>

 </body>
</html>